Btw-verlegging en stortingen op de g-rekening

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als een 'eigenbouwer' in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor uw facturatie aan ons.

Geen btw meer berekenen over bepaalde werkzaamheden

U mag geen btw meer berekenen:

  • Als u schoonmaak-, onderhouds- of renovatiewerkzaamheden voor ons uitvoert.
  • Als u bouwkundige activiteiten in het kader van nieuwbouw uitvoert, die plaatsvinden onder eindverantwoordelijkheid van één van onze projectleiders.

Gevolgen verleggen btw

Het ‘verleggen’ van de btw betekent dat wij zelf de verschuldigde btw voldoen. Wij willen daarom weten welk btw-percentage(s) van toepassing is/zijn op uw goederen en diensten. Is bij uw factuur sprake van btw-verlegging, geef dan aan welk deel van de vergoeding tegen welk percentage (9%, 21% of vrijgesteld) is belast.

Btw-verlegging en loonheffing

Voor werkzaamheden waarvoor de btw-verleggingsregeling geldt, lopen wij de kans op aansprakelijkstelling voor niet-afgedragen loonheffingen. Wij willen dit risico beperken door voor die werkzaamheden stortingen op een g-rekening uit te voeren. Is bij uw factuur sprake van verlegging, dan vermeldt u op de factuur het fiscale loon dat uw onderneming en/of eventuele onderaannemers voor de uitvoering van de werkzaamheden aan uw/hun werknemers uitkeert/uitkeren. Wij storten van dit fiscale loonbedrag 40% op uw g-rekening.