Zelf verbouwen: toestemming vragen

sociale huur

Voor aanpassingen die vastzitten aan uw woning en voor aanpassingen die lastig kunnen worden teruggedraaid moet u toestemming vragen.

Aanpassingen waarvoor u toestemming nodig heeft

Ik weet niet zeker of ik toestemming nodig heb

Twijfelt u of u toestemming nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

Contactformulier

Vraag en antwoord

 • Ja, wij moeten hiervoor toestemming geven. Het is belangrijk dat u weet aan welke regels en veiligheidseisen u zich moet houden.

 • U moet toestemming vragen voor aanpassingen aan de woning die moeilijk ongedaan zijn te maken en voor aanpassingen die vastzitten aan de woning, denk aan:  

  • Nieuwe keuken of badkamer
  • Muren weghalen of verplaatsen
  • Schotelantenne
  • Zonwering
  • Zonnepanelen
  • Niet makkelijk verwijderbare harde vloerbedekking (bijvoorbeeld plavuizen, grindtegels)
  • Centrale verwarming of mechanische ventilatie
  • Boiler

  Kijk hier voor veelvoorkomende aanpassingen en de bijbehorende aanvraagprocedure.

  Twijfelt u of u toestemming moet vragen? Neem dan contact met ons op.

  Geen toestemming nodig

  U hoeft geen toestemming te vragen voor aanpassingen die gemakkelijk zijn weg te halen. We hebben het dan over 'roerende’ zaken zoals gordijnen of zachte vloerbedekking.

 • U moet altijd van te voren toestemming aan ons vragen. Uw aanvraag kunt u op twee manieren bij ons indienen.

  Met het formulier op de website

  Gebruik het formulier Aanvragen verbouwing.

  Per brief

  Omschrijf duidelijk en gedetailleerd wat u van plan bent en voeg een tekening of schets toe.

 • Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u de verbouwing mag uitvoeren. Er zijn 3 opties:

  U mag verbouwen

  Na afloop controleren wij of de verbouwing volgens de regels is uitgevoerd. Is dat het geval dan mag de aanpassing blijven wanneer u de woning verlaat.

  U mag verbouwen, maar u maakt de verbouwing ongedaan als u de woning verlaat

  Dit is aan de orde bij een verbouwing die volgens de voorschriften is uitgevoerd maar waarvan wij geen eigenaar willen worden. Een voorbeeld hiervan is een zonnescherm.

  U mag niet verbouwen

  Als de woning door de verbouwing minder waard wordt of minder goed te verhuren is, mag u niet verbouwen. Dat geldt ook wanneer de verbouwing leidt tot een gevaarlijke of ongezonde situatie. Ook kunnen we een verbouwing weigeren als we andere plannen met uw woning hebben. Denk aan sloop, renovatie of een ingrijpende verbouwing.

Neem contact op