Huurverhoging sociale verhuur

sociale huur

Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de huur van je woning. Uiterlijk 1 mei krijg je een brief van ons. Naast het beleid van de overheid  probeert Eigen Haard de huur zo betaalbaar mogelijk te houden. Ons huurderskoepel Alert denkt elk jaar met ons mee hoe we dit het beste kunnen doen. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent. 

Bezwaar maken?

Je kan geen bezwaar meer maken. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

Vraag en antwoord

 • De huurverhoging is maximaal €25,- voor woningen met een huur tot €300,-. Dit bedrag is door de overheid bepaald.

  Bezwaar maken?
  Je kan geen bezwaar meer maken. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

 • De maximale huurverhoging is dit jaar 2,3%. Dit heeft de overheid besloten voor huishoudens met 1 persoon met een maximaal inkomen tot € 47.948.- En voor huishoudens met meer personen en een maximaal inkomen tot € 55.486,-. Eigen Haard probeert de huur zo betaalbaar mogelijk te houden. Daarom willen we de huur niet te snel laten stijgen voor lagere inkomens.

  • Is je netto huur minder dan €633,25? Dan krijg je een huurverhoging tot €633,25 netto huur.
  • Is je netto huur tussen €633,25 en €678,66? Dan krijg je een huurverhoging tot €678,66 netto huur.
  • Is je netto huur tussen €678,66 en €763,47 (rekenhuur)? Dan krijg je een huurverhoging tot €763,47 rekenhuur.

  Bezwaar maken?
  Je kan geen bezwaar meer maken. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

 • Huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning mogen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van maximaal €50,-. Dit heeft de overheid besloten voor :

  • huishoudens met 1 persoon en een inkomen tussen € 47.948,- tot € 56.527,-.
  • huishoudens met meer personen en een inkomen tussen €55.486,- tot €75.369,-.

  AOW-ers en grote gezinnen kunnen dit ook krijgen in 2022. Dit heeft de overheid bepaald. De inkomensgrenzen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn verhoogd. De grenzen zijn ook afhankelijk van het aantal personen die in huis wonen. Het past dus beter bij deze situatie.

  Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij het inkomen. Daarom hebben we besloten dat de huurverhoging maximaal €40,- is. Tot een huur van maximaal €1069,-

  Bezwaar maken?
  Je kan geen bezwaar meer maken. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

 • Huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning mogen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van maximaal €100,-. Dit heeft de overheid besloten voor:

  • huishoudens met 1 persoon en een inkomen boven € 56.527,-.
  • huishoudens met meer personen en een inkomen boven €75.369,-

  AOW-ers en grote gezinnen kunnen dit ook krijgen in 2022. Dit heeft de overheid bepaald. De inkomensgrenzen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn verhoogd. De grenzen zijn ook afhankelijk van het aantal personen die in huis wonen. Het past dus beter bij deze situatie.

  Bezwaar maken?
  Je kan geen bezwaar meer maken. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

 • Eigen Haard probeert de huur zo betaalbaar mogelijk te houden. Daarom willen we de huur niet te snel laten stijgen voor lagere inkomens. Ben jij een huishouden met 1 persoon en een maximaal inkomen tot €47.948,-? Of een huishouden met meer personen en een maximaal inkomen tot €55.486,-? Dan krijg je geen huurverhoging als:

  • De nettohuur €633,25 is (voor de huurverhoging).
  • De nettohuur €678,66 is (voor de huurverhoging).
  • De rekenhuur €763,47 is of meer (voor de huurverhoging).

  Dit zijn aftoppingsgrenzen die bepaald zijn door de overheid. Deze grenzen gebruiken wij om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden.

 • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van jouw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. Je kunt de punten van jouw woning inzien in je Mijn Eigen Haard account. Je kunt hier inloggen of een account aanmaken.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

 • Elke woning heeft een puntentelling. De waarde van je woning (WOZ-waarde) is hier onderdeel van. De overheid heeft voor woningen vanaf 142 punten bepaald dat de woz-waarde niet meer dan 33% mag zijn van de totale puntentelling. Als dat wel zo is verlagen wij de huur van je woning.  Lees hier meer over de puntentelling.

  Voorbeeld:

  Een woning heeft 150 punten waarvan 60 punten van de WOZ-waarde zijn. De WOZ-waarde is dus 40% van de punten. Dit mag maximaal 33% zijn. De 60 punten verlagen wij naar 45 punten. De huur van je woning wordt hierdoor ook verlaagd.

Neem contact op