Huurprijs en maatwerkregelingen huurverlaging

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Bij het afsluiten van jouw huurcontract hebben wij met jou een huurprijs afgesproken die past bij jouw woning. Daarbij is gekeken naar verschillende punten, zoals de grootte van de woning, de voorzieningen en isolatie en de plaats waar jouw woning ligt. Op basis daarvan wordt bepaald wat de maximale huurprijs voor jouw woning is. De huurprijs die met jou is afgesproken is nooit hoger dan dat bedrag, maar meestal lager. De maximale huurprijs voor jouw woning kun je zelf berekenen. Kijk hiervoor op de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl

 • Het kan voorkomen dat jouw buren minder huur betalen dan jij, zelfs als hun woning ruimer of in betere staat is. Dit komt doordat wij regelmatig ons beleid moeten wijzigen. Deze wijzigingen komen door veranderingen in wetgeving, maar ook door nieuwe afspraken met gemeenten en door wijzigingen in ons eigen beleid.

  Het is helaas niet mogelijk om jouw huurprijs te verlagen naar het bedrag dat jouw buren betalen. Wel houden wij bij de jaarlijkse huurverhoging rekening met de verschillen tussen huurders. Een huurder die een relatief hoge huurprijs voor de woning betaalt en een lager inkomen heeft, betaalt minder huurverhoging dan een huurder die een relatief lage huurprijs betaalt of een hoger inkomen heeft.

 • We kennen verschillende maatwerkregelingen voor huurverlaging. Dit zijn geen wettelijke regelingen, maar afspraken met huurdersfederatie Alert. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje. Denk je dat je in aanmerking komt voor één van de regelingen? Kijk dan goed welke gegevens je naar ons moet opsturen en stuur de gegevens volledig en in goed leesbare scans of kopieën naar ons toe. Wij nemen jouw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer jouw aanvraag volledig is, ontvang je altijd binnen 2 maanden een beslissing op je verzoek.

 • Dan kan het zijn dat je je huur niet goed meer kunt betalen. Of dat de Belastingdienst je aanvraag huurtoeslag afwijst vanwege een te hoge huurprijs. Voor deze situaties heeft Eigen Haard een maatwerkregeling huurverlaging. Je rekenhuur kan dan misschien verlaagd worden naar € 878,66. 

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Jouw woning is een sociale huurwoning met een subsidiabele huurprijs boven € 879.66. De rekenhuur (ook wel subsidiabele huur) is de netto huurprijs plus de kosten voor schoonmaak, elektraverbruik van gemeenschappelijke ruimten en de kosten voor een huismeester (maximaal 12 euro per post).
  • Het belastbare jaarinkomen van jouw huishouden lag in de laatste 3 maanden onder de volgende grenzen:
   Eenpersoonshuishouden: € 47.699,-

  Meerpersoonshuishouden: € 52.671,-

  Het inkomen van je kinderen vanaf 23 jaar deels mee bij de berekening.       

  • Je vraagt de huurverlaging aan op basis van de huidige situatie. Gaat je inkomen later dit jaar dalen? Dan kun je de aanvraag pas doen als je inkomen ook echt gedaald is

  Wil je op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuur jouw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) en voeg de volgende gegevens bij:

  • Een uittreksel van het Bevolkingsregister, niet ouder dan 1 maand, met daarop de namen en geboortedata van alle inwonende personen op jouw adres.
  • Een inkomensverklaring 2023 van alle inwonende personen op jouw adres. Ook van inwonende kinderen vanaf 15 jaar.
  • Een overzicht van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, van alle inwonende personen op jouw adres. Denk hierbij aan de loonstrookjes of uitkeringsspecificaties. Of download een overzicht van je salaris op de website van de UWV (verzekeringsoverzicht)
  • Een bewijs van je inkomensdaling. Bijvoorbeeld een ontslagbrief, bewijs van WW of bijstand etc.
  • Ben je zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij een winst-/verliesrekening van je boekhouder over het afgelopen jaar en een prognose over 2024. Is jouw inkomen heel recent gedaald of weggevallen of heb je geen boekhouder? Stuur dan zoveel mogelijk bewijs mee van je situatie. Bijvoorbeeld facturen, BTW-overzichten en kwartaaloverzichten van je bank
  • Een bewijs van je vermogen/spaargeld. Je kunt dit het beste aantonen door een kopie mee te sturen van de belastingaangifte of aanslag over 2023. Is er iets veranderd? Stuur daar dan bewijs van mee.

Hulp nodig?

Geen probleem, we helpen je graag op weg.