Huur opzeggen bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

U zegt de huur schriftelijk op. Die brief moet u aangetekend naar ons toesturen. De opzegtermijn staat in uw huurovereenkomst en gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen.

Einddatum huurcontract

Wanneer de laatste dag van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum naar de eerstvolgende werkdag.

Bevestiging

Wij sturen u een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat wanneer de afspraak is voor een voorinspectie. Op de laatste dag van uw huurcontract is de eindinspectie.

Vraag en antwoord

  • U zegt de huur schriftelijk op. Die brief moet u aangetekend naar ons toesturen. De opzegtermijn staat in uw huurovereenkomst. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging.

    Na uw opzegging volgt een voorinspectie. Op de laatste dag van uw huurcontract doen we een eindinspectie.

    Vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst
    Wilt u uw huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een nieuwe huurder voordragen. Dit heet ‘indeplaatsstelling’.

  • Ja, dat mag. Het overdragen van een bedrijfsruimte aan een nieuwe kandidaat-huurder heet 'een indeplaatsstelling'. Hiervoor moet u toestemming bij ons aanvragen.

Neem contact op