Voorrang op een koopwoning

Je huurt een sociale- of een vrije sector huurwoning van Eigen Haard of je huurt een sociale huurwoning van een andere woningcorporatie in de stadsregio en je hebt interesse in een van onze koopwoningen. Er komt heel wat op je af. Daarom vertellen wij je hier hoe het proces van het kopen van een woning werkt.

Voorrang voor doorstromers

Als je een huurwoning leeg achterlaat ben je doorstromer en krijg je voorrang op een koopwoning. Je komt in aanmerking voor deze regeling als je een zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie in de stadsregio Amsterdam leeg achterlaat, je de koopwoning zelf gaat bewonen en geen andere woning(en) in eigendom hebt. Je hebt geen tijdelijk huurcontract en woont al langer dan 12 maanden in je huidige woning. Huur je een sociale huurwoning van een andere corporatie in de stadsregio? Dan dien je een verhuurdersverklaring bij ons aan te leveren. Huur je een vrije sector huurwoning van Eigen Haard? Ook dan krijg je voorrang.  Hieronder lees je hoe het proces van het kopen van een woning verloopt. Lees hier alle voorwaarden voor doorstromen

Koopwoning gevonden! En nu?

Je hebt een koopwoning gevonden op onze website en hebt interesse. Gebruik dan de reageerknop in de woningpresentatie en vul je gegevens in op het formulier. je wordt uitgenodigd door de makelaar voor een bezichtiging. Dit kan een individuele- of een groepsbezichtiging zijn of een open huis. Na de bezichtiging ontvang je een link naar ons biedportaal. Daarin kun je alle documenten van de VVE en van de woning zelf downloaden en je koopinteresse aangeven tot de sluitingsdatum. Zijn er na de sluitingsdatum meerdere geïnteresseerde huurders, dan vindt toewijzing plaats door middel van prioritering of loting en onder voorbehoud van gunning.

Koopcontract

Ben jij de gelukkige? Wij geven jouw gegevens door aan de notaris en deze stelt de koopakte op. De notaris maakt met jou een tekenafspraak. Je tekent het koopcontract waarin de ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. In de koopakte spreken we de volgende termijnen af, deze termijnen gaan in op het moment van ondertekenen van de koopakte:

  • drie dagen bedenktijd. In deze periode kun je zonder opgaaf van reden het koopcontract ontbinden.
  • vier weken voor het regelen van de hypotheek. Lukt het niet om de hypotheek rond te krijgen en heb je twee schriftelijke afwijzingen van de bank en/of hypotheekadviseur, dan kun je kostenloos ontbinden. Heb je wat meer tijd nodig, dan kunnen wij je uitstel geven op de ontbindende voorwaarden. Vraag dit voor het verlopen van de termijn bij ons aan.
  • vijf weken voor het storten van de waarborgsom of het inleveren van de bankgarantie.
  • acht weken voor de overdracht van de koopwoning.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing en worden in de koopakte opgenomen:

  • Wij verkopen uitsluitend voor zelfbewoning. Wij nemen in de koopakte een zelfbewoningsclausule met kettingbeding op. Je mag de woning dus niet verhuren. Dat geld ook voor elke volgende eigenaar. Bij constatering van de overtreding van de zelfbewoningsverplichting leggen wij een boete van € 100.000 op.
  • Er is een anti-speculatiebeding van 36 maanden van toepassing. Bij verkoop van de woning binnen 36 maanden draag je de verkregen meerwaarde aan Eigen Haard af. Hiervoor wordt in de koopakte een artikel opgenomen.

Huuropzegging

Huurders van Eigen Haard vullen gelijk met het tekenen van de koopakte een huuropzeggingsformulier in. Hierop staat de datum waarop je de huurwoning leeg en onbewoond achterlaat. Dit is uiterlijk 2 maanden na de overdracht van de koopwoning. Huur je samen met een medehuurder de huurwoning, dan moet je beiden de huuropzegging ondertekenen. Gaat de koop niet door en wordt het koopcontract ontbonden, dan vervalt deze huuropzegging.

Huur je een sociale huurwoning van een andere woningcorporatie in de stadsregio, dan zeg je de huur zelf op bij jouw verhuurder. Je levert een kopie van de bevestiging daarvan in bij Eigen Haard zodra de ontbindende voorwaarden verstrijken.

Hypotheek

Je regelt zelf de hypotheek bij jouw bank of een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hiervoor heb je in de meeste gevallen een ondertekende koopakte nodig en een taxatierapport. De taxatie regel je zelf of via de hypotheekadviseur. De taxateur gaat naar de woning om de woning te taxeren. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf al te informeren of je in aanmerking komt voor een hypotheek en welk bedrag je maximaal kunt lenen.

De overdracht

Nadat de hypotheekaanvraag door de bank is goedgekeurd en de gelden bij de notaris op de tussenrekening staan volgt de afspraak voor de overdracht bij de notaris. Dat is ongeveer acht weken na het tekenen van de koopakte, maar kan in sommige gevallen in overleg ook eerder. De notaris maakt deze afspraak met jou. Vlak voor de overdracht vindt de eindinspectie in de koopwoning plaats. Je loopt samen met de makelaar de woning door. De meterstanden worden opgenomen en de eventuele gebreken genoteerd. Je ondertekent het inspectieformulier. Hierna volgt de sleuteloverdracht.

De officiële overdracht, het ondertekenen van de leveringsakte, vindt plaats bij de notaris op kantoor. Gefeliciteerd! Je bent nu eigenaar van de woning.

Huurwoning opleveren

De huurwoning lever je uiterlijk twee maanden na de overdracht van de koopwoning op. Een medewerker van Eigen Haard neemt contact met je op en maakt een afspraak voor een inspectie in de huurwoning met de opzichter. Met de opzichter spreek je af hoe je de huurwoning oplevert. De eindafrekening van de huurwoning vindt plaats na oplevering van de huurwoning.

Vereniging van Eigenaren

Als je een appartement koopt, wordt je mede-eigenaar van het gebouw waarin het appartement zich bevindt. Daarmee wordt je automatisch (verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van zijn/haar privé-gedeelte (de woning) en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Arlanda VvE Beheer, een afdeling van Eigen Haard, voert het financieel, technisch en administratief beheer van de meeste VvE's uit. Er wordt jaarlijks een financieel jaarverslag en een begroting voor de komende jaren opgesteld. Deze worden toegelicht in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV). Van de ledenvergadering worden notulen gemaakt.

Servicekosten

Als lid (eigenaar) van de Vereniging van Eigenaren betaal je maandelijks servicekosten. De servicekosten bestaan o.a uit:

  • Een post reservering groot onderhoud. Dit is een soort spaarpot voor het onderhoud aan het gebouw, bijvoorbeeld het schilderen van de kozijnen in de buitengevel of het vernieuwen van het dak. De hoogte van deze post wordt bepaald n.a.v. de meerjarenbegroting. In deze begroting worden alle onderhoudskosten van de komende jaren opgenomen.
  • Een post dagelijks onderhoud. Voor allerhande reparaties aan de installaties, de algemene ruimten of het casco van het gebouw.
  • De premies van gemeenschappelijke verzekeringen, waaronder een opstalverzekering, een glasverzekering en een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid.
  • De schoonmaakkosten en de energiekosten van de algemene ruimten.