Voorrang op een koopwoning

U huurt een sociale- of een vrije sector huurwoning van Eigen Haard en u heeft interesse in een van onze koopwoningen. Er komt heel wat op u af. Daarom vertellen wij hoe het proces van het kopen van een woning werkt.

Voorrang voor doorstromers

Als u een huurwoning leeg achterlaat bent u doorstromer en krijgt u voorrang op een koopwoning. U komt in aanmerking voor deze regeling als u een sociale huurwoning van een corporatie in de stadsregio Amsterdam leeg achterlaat, u de koopwoning zelf gaat bewonen en geen andere woning(en) in eigendom heeft. U heeft geen tijdelijk huurcontract en woont al langer dan 12 maanden in uw huidige woning. Huurt u een sociale huurwoning van een andere corporatie in de stadsregio? Dan dient u een verhuurdersverklaring bij ons aan te leveren. Krijgt u voorrang op een koopwoning? Hieronder leest en hoe het proces van het kopen van een woning verloopt.

Koopwoning gevonden! En nu?

U heeft een koopwoning gevonden op onze website en heeft interesse. Gebruik dan de reageerknop in de woningpresentatie en vul uw gegevens in op het formulier. U wordt uitgenodigd door de makelaar voor een bezichtiging. Dit kan een individuele- of een groepsbezichtiging zijn of een open huis. Heeft u na bezichtiging nog interesse en wilt u de woning kopen? Geef dit aan bij de makelaar. Zijn er na de reserveringsperiode meerdere geïnteresseerde huurders, dan vindt toewijzing door middel van prioritering of loting plaats en onder voorbehoud van gunning.

Koopcontract

Bent u de gelukkige? Wij geven uw gegevens door aan de notaris en deze stelt de koopakte op. De notaris maakt met u een tekenafspraak. U tekent het koopcontract waarin de ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. In de koopakte spreken we de volgende termijnen af:

  • drie dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder opgaaf van reden het koopcontract ontbinden.
  • vier weken voor het regelen van uw hypotheek. Lukt het niet om uw hypotheek rond te krijgen en heeft u twee schriftelijke afwijzingen van de bank en/of hypotheekadviseur, dan kunt u kostenloos ontbinden. Heeft u wat meer tijd nodig, dan kunnen wij u uitstel geven. Vraag dit voor het verlopen van de termijn bij ons aan.
  • vijf weken voor het storten van de waarborgsom of het inleveren van de bankgarantie.
  • acht weken voor de overdracht van de koopwoning.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing en worden in de koopakte opgenomen:

  • Wij verkopen uitsluitend voor zelfbewoning. Wij nemen in de koopakte een zelfbewoningsclausule met kettingbeding op. Bij constatering van de overtreding van de zelfbewoningsverplichting leggen wij een boete van € 100.000 op.
  • Er is een anti-speculatiebeding van 36 maanden van toepassing. Bij verkoop van de woning binnen 36 maanden draagt u de verkregen meerwaarde aan Eigen Haard af. Hiervoor wordt in de koopakte een artikel opgenomen.

Huuropzegging

Huurders van Eigen Haard vullen gelijk met het tekenen van de koopakte een huuropzeggingsformulier in. Hierop staat de datum waarop u de huurwoning leeg en onbewoond achterlaat. Dit is uiterlijk 2 maanden na de overdracht van de koopwoning. Huurt u samen met een medehuurder de huurwoning, dan moet u beiden de huuropzegging ondertekenen. Gaat de koop niet door en wordt het koopcontract ontbonden, dan vervalt deze huuropzegging.

Huurt u een sociale huurwoning van een andere woningcorporatie in de stadsregio, dan zegt u de huur zelf op bij uw verhuurder. U levert een kopie van de bevestiging daarvan in bij Eigen Haard zodra de ontbindende voorwaarden verstrijken.

Hypotheek

U regelt zelf uw hypotheek bij uw bank of een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hiervoor heeft u in de meeste gevallen een ondertekende koopakte nodig. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf al te informeren of u in aanmerking komt voor een hypotheek en welk bedrag u maximaal kunt lenen.

De overdracht

Nadat uw hypotheek door de bank is goedgekeurd en de gelden bij de notaris op de rekening staan volgt de afspraak voor de overdracht bij de notaris. Dat is ongeveer acht weken na het tekenen van de koopakte, maar kan in sommige gevallen in overleg ook eerder. De notaris maakt deze afspraak met u. Vlak voor de overdracht vindt de eindinspectie in de koopwoning plaats. U loopt samen met de makelaar de woning door. De meterstanden worden opgenomen en de eventuele gebreken genoteerd. U ondertekent het inspectieformulier. Hierna volgt de sleuteloverdracht.

De officiële overdracht, het ondertekenen van de leveringsakte, vindt plaats bij de notaris op kantoor. Gefeliciteerd! U bent nu eigenaar van de woning.

Huurwoning opleveren

Uw huurwoning levert u uiterlijk twee maanden na de overdracht van de koopwoning op. Een medewerker van Eigen Haard neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een inspectie in de huurwoning met de opzichter. Met de opzichter spreekt u af hoe u de huurwoning oplevert. De eindafrekening van de huurwoning vindt plaats na oplevering van de huurwoning.