Dichtersbuurt (verbeterplannen)

  • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam Nieuw-West

We maken, samen met de gemeente, plannen om de Dichtersbuurt aan te pakken. Daarvoor zijn 2 mogelijkheden: door alle huizen te slopen en nieuwe te bouwen, of door een deel van de woningen te slopen en terug te bouwen, en een deel te renoveren (opknappen). Het duurt nog wel even voordat de werkzaamheden starten. Bovendien is de Dichtersbuurt, met ruim 400 woningen van Eigen Haard, een grote buurt. Dat betekent dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken, maar stap voor stap aan de slag gaan. Op dit moment denken we aan drie of vier fasen.

Kansen

We begrijpen dat de renovatie of sloop van een woning een ingrijpende gebeurtenis is. Maar het geeft ook veel kansen op een goede woonbuurt. En het is fijn als je in een nieuwe of gerenoveerde woning in de Dichtersbuurt kan wonen. In ieder geval komen er weer seniorenwoningen en hebben de huidige bewoners recht op terugkeer. Dit filmpje geeft uitleg over de plannen voor de Dichtersbuurt. 


Planning

  • Voorjaar 2022: bewoners kunnen kiezen voor één van de twee mogelijkheden
  • Zomer 2022: we werken de voorkeur van bewoners uit tot een plan voor de buurt
  • Najaar 2022: iedereen kan zijn of haar mening geven over het plan ('vernieuwingsnota')
  • Winter 2022: de gemeente bekijkt de reacties en past het plan aan als dat nodig is. De gemeenteraad bepaalt of het plan akkoord is.
  • 2023-2024: we werken de plannen verder uit. Bewoners kunnen verhuizen naar een andere woning.
  • 2025: start van de werkzaamheden

Nieuws

Het wijkkantoor is open±±±. Kom langs op donderdagochtend van 9.00-12.30

Op 9 april organiseerden we een lentefeest voor alle bewoners en ondernemers. Dit deden we ook om te vieren dat het wijkkantoor in de Dichtersbuurt geopend is. Iedere donderdagochtend kun je langskomen als je vragen hebt voor de wijkbeheerder. Bekijk hieronder een video van het feest.

Uitkomsten woonwensenonderzoek: dit vinden bewoners van de Dichtersbuurt

In oktober en november 2021 onderzocht onderzoeksbureau Centrum voor Woononderzoek wat bewoners van de Dichtersbuurt vinden. Meer dan de helft (54%) van de bewoners deed mee. Veel bewoners zijn tevreden over de wijk, maar minder over de kwaliteit van hun woning. Dit heeft vooral te maken met de grootte van de woning en met kou, tocht, vocht en geluidsoverlast. De meeste mensen geven op dit moment aan dat ze het liefst willen dat alle woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Lees alle uitkomsten terug in het rapport.

Bewoners uit de Dichtersbuurt vragen aandacht voor de leefbaarheid in hun buurt

Woensdag 7 juli is, samen met een aantal actieve bewoners, een feestelijke start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen Eigen Haard, stadsdeel Nieuw-West en de bewoners. Om het onderlinge contact en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Als symbool voor een vruchtbare samenwerking plantten de bewoners een appel- en perenboom.

De bewonerscommissie

Een kleine groep bewoners uit de buurt heeft een bewonerscommissie gevormd. Namens alle bewoners overlegt de commissie met Eigen Haard over de plannen, de gevolgen daarvan voor de bewoners en het maken van afspraken over deze gevolgen. De bewonerscommissie geeft Eigen Haard verder advies op belangrijke momenten. Onder andere over het sociaal plan. In een sociaal plan staat belangrijke informatie over de afspraken, regelingen en mogelijkheden die van toepassing zijn voor bewoners.

Documenten

Woonwensenonderzoek (december 2021)
Stand van zaken (brief december 2021)
Gepresenteerde borden (bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)
Vragen en antwoorden (bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)
Brief terugkoppeling bewoners (nav bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)