Dichtersbuurt (verbeterplannen)

  • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam Nieuw-West

Op dit moment liggen er plannen voor de verbetering van de Dichtersbuurt. Door woningen te slopen en nieuwe te bouwen of deels te renoveren. Met aandacht voor de positie van onze seniorenbewoners. Deze plannen moeten wij nog uitwerken. Het duurt dus nog wel even voordat de plannen uitgevoerd worden. Bovendien is de Dichtersbuurt, met ruim 400 woningen van Eigen Haard, een grote buurt. Dat betekent, dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken. Dit gebeurt in meerdere fasen. Op dit moment denken we aan drie of vier fasen.

Kansen

Wij begrijpen dat renovatie of sloop van een woning een ingrijpende gebeurtenis is. Maar het geeft ook veel kansen op een goede woonbuurt. En het is fijn als je in een nieuwe of gerenoveerde woning in de Dichtersbuurt kan wonen. In ieder geval komen er weer seniorenwoningen en krijgen de huidige bewoners recht van terugkeer.

Met elkaar in gesprek

Zodra we met jou in gesprek kunnen (afhankelijk van de Corona maatregelen), doen we dit graag per hofje en/of straten. Tijdens dit gesprek kunnen de bewoners ons vragen stellen over bijvoorbeeld: gevolgen huurprijs, herhuisvesting tijdelijk en definitief, planning en terugkeer in een nieuwe of gerenoveerde woning in de Dichtersbuurt.

Animatiefilm

Om op een duidelijke manier alvast een uitleg te geven over het proces rondom de plannen maakten wij een korte animatiefilm. Dit filmpje is hieronder te bekijken.

De bewonerscommissie

Een kleine groep bewoners uit de buurt heeft een bewonerscommissie gevormd. Namens alle bewoners overlegt de commissie met Eigen Haard over de verbeteringsplannen, over de gevolgen voor de bewoners en het maken van afspraken over deze gevolgen. De bewonerscommissie geeft Eigen Haard verder een aantal adviezen op belangrijke momenten. Onder andere over het sociaal plan. In een sociaal plan staat belangrijke informatie over de afspraken, regelingen en mogelijkheden die van toepassing zijn voor bewoners.

Documenten

Gepresenteerde borden (bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)
Vragen en antwoorden (bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)
Brief terugkoppeling bewoners (nav bijeenkomst 7 en 8 juli 2021)

Nieuws

Bewoners uit de Dichtersbuurt vragen aandacht voor de leefbaarheid in hun buurt

Woensdag 7 juli is, samen met een aantal actieve bewoners, een feestelijke start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen Eigen Haard, stadsdeel Nieuw-West en de bewoners. Om het onderlinge contact en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Als symbool voor een vruchtbare samenwerking plantten de bewoners een appel- en perenboom.