Dichtersbuurt

Werk aan de wijk

Dichtersbuurt 1
Dichtersbuurt 2 (1)
Dichtersbuurt 2
Dichtersbuurt 7 Juli
20220623 EH 2481
Bezig met laden...

We gaan alle huizen van Eigen Haard in de Dichtersbuurt slopen en nieuwe huizen terugbouwen. We willen dat er meer én meer verschillende soorten woningen komen. Zodat er verschillende mensen en huishoudens in de buurt kunnen wonen. Ook willen we dat je straks (nog) beter woont in de Dichtersbuurt. Daarom werken we aan de leefbaarheid.

Plan voor de buurt

We gaan alle woningen van Eigen Haard slopen en nieuwe woningen terugbouwen. De gemeente en Eigen Haard zijn bezig met een plan waarin staat hoe we dat precies gaan doen±. Ook zijn we aan het bedenken hoe de huizen en de buurt er straks uit komen te zien. Dit doen we samen met bewoners.

We slopen alle 426 woningen, en we bouwen 850 nieuwe woningen

Alle huidige bewoners kunnen terugkeren naar een andere woning in de Dichtersbuurt

Het blijft een groene buurt, met meer plek voor voetgangers en fietsers

Planning

Tot eind 2023

• Eigen Haard en de bewonerscommissie maken een sociaal plan. 
• De bewonerscommissie vraagt bewoners om hun mening over het sociaal plan en geeft advies aan Eigen Haard. 
• De gemeenteraad bepaalt of het vernieuwingsplan voor de Dichtersbuurt akkoord is.
• Daarna vraagt Eigen Haard de peildatum aan bij de gemeente.

Vanaf begin 2024

• Vanaf de peildatum kunnen de bewoners van fase 1 (zie hieronder) met voorrang verhuizen. De peildatum is het moment waarop de gemeente Amsterdam toestemming geeft om te  starten met de verhuizing. 
• Iedereen krijgt een huisbezoek van een bewonersbegeleider om het sociaal plan en de verhuismogelijkheden door te nemen
• We maken ontwerpen voor de nieuwe woningen en de buitenruimte. 

Vanaf 2025

• De werkzaamheden van fase 1 starten.
•  Later volgen de andere fases. We pakken de buurt stap voor stap aan.

Fasering: wie kan wanneer verhuizen?

 • Adressen:

  • Slotermeerlaan 60 – 74
  • Slauerhoffstraat 49 – 65
  • J.A. der Mouwstraat

  Start werkzaamheden: vanaf 2025
  Woningen klaar: 2027

 • Adressen:

  • W.L Penningstraat
  • Boutenstraat 11 t/m 18
  • Slauerhoffstraat 1 t/m 47
  • H. Swarthstraat
  • J. Reddingiusstraat 10 t/m 17

  Start werkzaamheden: vanaf 2027
  Woningen klaar: eind 2028

 • Fase 3:

  • Slotermeerlaan 40-58
  • Albert Verweystraat
  • Henriëtte Roland Holststraat 20 t/m 28

  Fase 4:

  • Boutenstraat 1 t/m 10
  • Leopoldstraat
  • Henriëtte Roland Holststraat 1 t/m 29
  • J. Reddingiusstraat 1 t/m 10
  • Johan de Meesterstraat
  • Willem Kloosstraat

  Start werkzaamheden: vanaf 2029/2030
  Woningen klaar: vanaf 2031

Wat betekent dit voor jou als bewoner?

We begrijpen dat de sloop van je woning een heftige gebeurtenis is. We willen je daarom zo goed mogelijk begeleiden. Je kunt in ieder geval het volgende van ons verwachten:

 • Alle huidige bewoners kunnen terugkeren naar de Dichtersbuurt. Je kunt na de werkzaamheden terugkeren naar een andere woning in de buurt. Je kunt niet terugverhuizen naar je huidige woning.
 • Je kunt tijdens de werkzaamheden niet in je huis blijven wonen.
 • Je krijgt voorrang om te verhuizen naar een andere woning (dit heet stadsvernieuwingsurgentie).
 • Je krijgt één keer een verhuisvergoeding van €7.156 (dit is het bedrag in 2023).
 • Je kunt tijdelijk verhuizen naar een woning in een andere buurt, en daarna terug verhuizen naar een andere woning in de Dichtersbuurt. Of je kunt definitief ergens anders gaan wonen. Sommige bewoners kunnen in één keer verhuizen van hun huidige huis naar een andere woning in de buurt. Het hangt af van de planning of dit voor jou mogelijk is.

In het sociaal plan lees je waar je als bewoner recht op hebt. De korte versie van het sociaal plan bekijk je hier.

C32b5d4e 4018 46Dd 9463 964D3aa74cea

25 en 26 oktober 2023

Bewonersavond over sociaal plan

Op 25 en 26 oktober zijn er inloopavonden over het sociaal plan in kerk Oase voor Nieuw-West, aan de Willem Kloosstraat 1. 

De borden met informatie over het sociaal plan en de eerste bouwplannen voor fase 1 bekijk je hier.

 • In juni 2022 vroegen we alle bewoners wat ze de beste optie vinden voor de toekomst van de Dichtersbuurt. Optie 1: alle woningen slopen en opnieuw terugbouwen. Of optie 2: een deel van de woningen slopen en opnieuw terugbouwen, en een deel van de woningen grondig opknappen. 60% van de bewoners heeft meegedaan. De meeste mensen (69%) kozen voor het slopen en opnieuw terugbouwen van alle huizen. Dit plan gaan we daarom verder uitwerken. Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het bewonersonderzoek.

 • In juli 2021 is, samen met een aantal actieve bewoners, een feestelijke start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen Eigen Haard, stadsdeel Nieuw-West en de bewoners. Om het onderlinge contact en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Als symbool voor een vruchtbare samenwerking plantten de bewoners een appel- en perenboom.

Andere bouwprojecten in de buurt

Slotermeer

Vernieuwing van Slotermeer

Gemeente Amsterdam werkt samen met bewoners, woningcorporaties en andere partijen aan de vernieuwing van Slotermeer. 

 

20220623 EH 2481