Bilderdammerweg

  • Start bouw / oplevering: 2022 / 2023
  • Aandeel Eigen Haard: 100%

Uit diverse onderzoeken blijkt dat renovatie van de eengezinswoningen aan de Bilderdammerweg niet mogelijk is. Daarom vervangen we deze eengezinswoningen door nieuwbouw.

Sociaal plan

Met de bewonerscommissie Kudelstaart en Klankbordgroep Bilderdammerweg hebben we o.a. afspraken gemaakt over het met voorrang verhuizen, financiƫle vergoeding en het eventueel terugkeren naar de nieuwbouw. Alle afspraken staan in het sociaal plan.

Stadsvernieuwingsurgentie

Inmiddels is de gemeente Aalsmeer akkoord met de sloop/nieuwbouwplannen. De bewoners kunnen nu met voorrang verhuizen naar een andere woning.

Nieuwbouw

Het plan is om op de plek van de te slopen woningen, eengezinswoningen te bouwen die qua uitstraling passen in dit deel van Kudelstaart.

Nieuwsbrief

We informeren je regelmatig via nieuwsbrieven.

Contactpersoon

Projectbegeleider Marijn van der Weijden is bereikbaar via het contactformulier.