Algemene voorwaarden

Eigen Haard besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst.

Disclaimer

Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Eigen Haard geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Eigen Haard. Eigen Haard is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Copyright

Eigen Haard behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van de Eigen Haard verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Eigen Haard mag zonder schriftelijke toestemming van Eigen Haard openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

E-mailverkeer

De informatie in de e-mailberichten die door of namens Eigen Haard worden verstuurd, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Eigen Haard niet kan instaan voor de juiste en volledige verzending van dit bericht en de tijdige onvangst ervan.

Aan e-mailberichten van Eigen Haard kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Eigen Haard.

derivaat Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt 'de onderliggende waarde' genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen of juist te speculeren.

Samen uw privacy beschermen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en nemen passende beveiligingsmaatregelen. U kunt ons helpen.  Maak op kopieën van documenten de gegevens die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag onleesbaar. Maak in elk geval uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Zo verminderen we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude. 

Tip: Maak veilige kopieën van uw documenten. U kunt hiervoor de gratis app van de Rijksoverheid gebruiken. Deze vindt u hier.

Chat met ons