Woningen, techschool en buurtvoorzieningen bij Kromhouthal

18 april 2024

Met de Gemeente Amsterdam hebben we een overeenkomst gesloten voor bouwplannen rond de Kromhouthal in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Om de Kromhouthal komen ongeveer 600 woningen, werkruimten, een Techschool, een sporthal, een supermarkt, een buurtkamer, horeca en een theater.

 In de 'anterieure' overeenkomst staan afspraken tussen de gemeente en Eigen Haard over bijvoorbeeld de kostenverdeling, het bouwprogramma en de samenwerking. De overeenkomst brengt de uitvoering van de plannen een flinke stap dichterbij. De komende tijd werken we de plannen stukje bij beetje uit. We verwachten dat de werkzaamheden starten in 2025 en klaar zijn in 2034.

Woningbouw en de buurt
We bouwen op het terrein ongeveer 180 sociale huurwoningen, 241 middeldure huurwoningen en 188 vrijesectorwoningen. Van de sociale huurwoningen is 30% bedoeld voor huishoudens in kwetsbare situaties. Er komen woonvormen met begeleiding voor huishoudens die extra zorg en hulp nodig hebben. Maar ook voor ouderen of gezinnen. Bewoners uit de IJplein- en Vogelbuurt kunnen voorrang krijgen op een woning in Hamerkwartier. Voor de woningcorporatie is sowieso belangrijk dat bewoners uit de IJplein- en Vogelbuurt baat hebben bij de ontwikkelingen rond de Kromhouthal.

Techschool
Bij de hal komt een nieuwe school in het Voortgezet onderwijs, de Techschool (Tech Amsterdam Scholen Collectief, TASC). Deze school speciaal voor techniekonderwijs beantwoord de grote vraag naar technisch geschoolde mensen waar Amsterdam om zit te springen. De Techschool is nu tijdelijk in Zuidoost gevestigd en wordt naar verwachting vanaf schooljaar 2028/2029 in gebruik genomen. De school komt op de plek waar nu de parkeerplaats van de Jumbo is.

Meer maatschappelijke voorzieningen in de Kromhouthal
Cultuurpodium Likeminds blijft in de Kromhouthal maar in een vernieuwd jasje. In de hal komt een sporthal voor sportverenigingen en het is gelijk de gymzaal voor de Techschool. Verder komt hier een buurtkamer waar de bewoners uit Noord en de toekomstige bewoners van Hamerkwartier elkaar kunnen ontmoeten. Ook is er straks nog steeds ruimte voor horeca langs het IJ.

Invloed uitspraak Raad van State
Recent sprak de Raad van State zich uit over een ander bestemmingsplan in het Hamerkwartier waar woningbouw gepland staat, in relatie tot het verderop gelegen chemiebedrijf Ketjen. Volgens de Raad van State was op het moment dat de gemeenteraad instemde met dat bestemmingsplan geen goed zicht op de veiligheidsrisico’s. De gemeente doet nader onderzoek over de veiligheid en de benodigde maatregelen. Gemeente en Eigen Haard hebben er vertrouwen in dat bovenstaande plannen rond de Kromhouthal op een verantwoorde en veilige manier doorgang kunnen vinden.