Visitatie 2019-2022

26 oktober 2023

Iedere woningcorporatie laat minimaal een keer per vier jaar een visitatie uitvoeren. Een visitatie is een onderzoek onder onze stakeholders hoe zij vinden dat wij presteren. De afgelopen maanden heeft het bureau Pentascope de visitatie over de periode 2019-2022 uitgevoerd.

De onderzoekers hebben o.a. huurdersvertegenwoordigers, huurders, medewerkers van collega corporaties, gemeentebestuurders en -ambtenaren en medewerkers gevraagd wat zij vinden van de onze prestaties van de afgelopen vier jaren. We hebben dit in groepsgesprekken gedaan en over verschillende thema’s de dialoog gevoerd. 

Degelijke organisatie met een sterke overtuiging
De visitatiecommissie concludeert dat we een robuuste en goed georganiseerde organisatie zijn. We weten wat we willen en hoe we daar moeten komen. We bouwen flink door, investeren veel in onze woningen en zijn heel actief, aanwezig en zichtbaar in de wijken. Vooral dat laatste kan rekenen op instemming.

Aan de andere kant zijn we ook wel van onszelf overtuigd, concludeert de visitatiecommissie. Huurders en belanghebbenden vinden dat we beter moeten luisteren en niet telkens moeten uitleggen. Ook hebben we de neiging om stakeholders en huurders pas laat in projecten te betrekken. Dat is jammer want een goed plan is een gedragen plan. Een ander punt van verbetering is omgaan met huurdersvragen en -wensen die niet precies passen in onze processen en procedures. De regels nemen ons werk over in plaats dat we op zoek gaan naar een goede oplossing voor onze huurder, bijvoorbeeld in de vorm van maatwerk.

Het gesprek gaat door
Bij de visitatie krijg je geen cijfer, wel een waardering. De commissie en onze stakeholders geven ons de waardering ‘naar behoren’. Het betekent dat we ons werk goed doen maar dat er nog wel wat verbeterpunten zijn zoals die hierboven staan. Daar gaan we mee aan de slag. We nemen dit direct mee in de dagelijkse praktijk en in onze plannen voor de toekomst (2024 en verder). Niet alleen, maar samen met onze huurders en stakeholders. Want met hen samen zijn we Eigen Haard.