Kromhouthal wordt hart van het vernieuwde Hamerkwartier

01 juni 2023

Gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard tekenden een overeenkomst voor de ontwikkeling van de blokken rond de iconische Kromhouthal in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. In totaal bouwt Eigen Haard straks ruim 600 woningen. Ook komt er veel ruimte voor maakbedrijven, onderwijs, sport, horeca, cultuur en elkaar ontmoeten. Daarmee wordt de Kromhouthal het hart van het Hamerkwartier en de omliggende buurten.

Hamerkwartier Intentieovereenkomst
Bezig met laden...

Op de foto: Sandra Thesing, directeur Amsterdam Noord, en Nicole de Vrij, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer Eigen Haard, ondertekenen de intentieovereenkomst

Hamerkwartier verandert de komende 10 tot 20 jaar van een bedrijventerrein in een wijk met ongeveer 6.500 woningen en veel ruimte voor werken. De ondertekening van de intentieovereenkomst brengt die toekomst een stap dichterbij. Eigen Haard gaat er ongeveer 180 sociale huurwoningen, 240 middeldure huurwoningen en 180 vrijesectorwoningen bouwen. Ook komt er een middelbare school, een sporthal, een supermarkt, horeca en een theater. Deze zijn ook bedoeld voor bewoners van de Vogelbuurt en het IJplein. De Kromhouthal wordt het middelpunt. Deze hal ligt direct aan het IJ en het Motorkanaal. Het is straks een toegankelijke plek om te wonen, werken en ontmoeten.

Bijzondere ontwikkeling

Nicole de Vrij, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer Eigen Haard: ‘Het Hamerkwartier is voor Eigen Haard een bijzonder project waarin veel samenkomt. In een deel van de sociale huurwoningen kunnen ouderen straks begeleid wonen. Ook komt er een supermarkt, een school en een park. Én we renoveren de Kromhouthal, met plek voor lokale ondernemers.’

Techschool creëert kansen

Op het terrein komt ook een nieuwe middelbare ‘techschool’, door en voor maakbedrijven, zoals staal- en houtwerkplaatsen, sieradenmakers en fietsenmakers. Leerlingen van de school kunnen in de buurt een netwerk opbouwen, zodat ze na hun opleiding makkelijk een werkplek kunnen vinden.

Betaalbaar wonen

Eigen Haard en gemeente Amsterdam hebben een aantal doelen afgesproken om de komende jaren aan te werken. Van de ongeveer 180 sociale huurwoningen is 30% bedoeld voor huishoudens in kwetsbare situaties. Er komen woonvormen met begeleiding voor huishoudens die extra zorg en hulp nodig hebben. We vinden het belangrijk dat bewoners uit de IJplein- en Vogelbuurt voorrang krijgen op een woning in het Hamerkwartier. Bijvoorbeeld ouderen die liever in een woning zonder trappen wonen of gezinnen die meer ruimte nodig hebben.

Planning

Gemeente Amsterdam en Eigen Haard werken de plannen voor haar kavel de komende tijd verder uit. Dat gebeurt stap voor stap, per blok. De verwachting is dat de bouw en vernieuwing start in 2025 en klaar is in 2030.