Energielabels. Hoe zit dat nu precies?

13 februari 2023

Reactie en uitleg naar aanleiding van de uitzending van Radar over energielabels.

Radar neemt in haar uitzending van 13 februari energielabels onder de loep. Enkele bewoners uit Amstelveen vinden dat hun huidige energielabel te hoog is ingeschat. Ze willen dat Eigen Haard hun woning eerder gaat verduurzamen. We hebben de bewoners laten weten dat we hun woningen nu niet aanpakken. Andere woningen, die minder energiezuinig zijn, verduurzamen we eerst. Dat is voor deze bewoners teleurstellend. Zeker met de hoge energieprijzen. We leggen graag uit hoe het zit en we laten zien dat we ons aan de regels houden die we hebben afgesproken.

 • Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Vergelijk het met het energielabel van de koelkast. Een A-label is een energiezuinige woning. Een G-label woning niet. De manier om het energielabel van de woning te bepalen verandert regelmatig. Net als bij elektrische apparaten. Daardoor kunnen woningen die eerst zijn aangemerkt als energiezuinig, nu te boek staan als minder energiezuinig. Een onafhankelijk bureau labelt onze woningen.

  In 2021 is de manier om een label voor een woning te berekenen veranderd. Groot verschil is dat met de nieuwe manier het verbruik per vierkante meter (m2) wordt berekend. Dat verbruik per vierkante meter is in kleine woningen relatief hoger. Daardoor krijgen kleinere woningen in de nieuwe manier van berekenen vaak een lager label. Daarnaast krijgen tussenwoningen vaak een beter label en hoekwoningen of woningen boven een berging of garage een slechter label.

 • De woningen in Amstelveen uit de Radar uitzending zijn over het algemeen wat kleiner. En ze hebben vaak geen vloerisolatie. Dit zijn factoren die in de nieuwe manier van berekenen veel invloed hebben op het label. Het kan betekenen dat het label in de nieuwe berekening van A naar een C gaat. En in sommige gevallen zelfs van B naar F als die bijvoorbeeld boven een berging is. De woning wordt daarmee niet minder energiezuinig.

 • Nee, de verschuiving in de labels door de nieuwe manier geldt voor alle woningen in Nederland . Huur en koop. De overheid heeft dit ook gezien. De rijksoverheid en de corporaties hebben afspraken gemaakt voor het verduurzamen van de woningen. Daarbij gaan we uit van het eerder afgegeven label. Dit is 10 jaar geldig. Als bijvoorbeeld een woning in 2018 een C-label heeft gekregen en door de nieuwe methodiek een F-label krijgt, dan valt de woning niet onder het verduurzamingsoffensief dat corporaties en de overheid hebben afgesproken.

 • De bewoners die te zien waren bij Radar wonen in een woongebouw waarvan wij eerst dachten dat die in aanmerking zou komen voor verduurzaming. We hebben de woningen in 2018 onderzocht. Daaruit bleek dat ze redelijk energiezuinig waren. Daarom besloten we deze woningen niet uitgebreid te verduurzamen. Wel hebben we op sommige gebouwen het dak geïsoleerd. En we hebben bewoners zonnepanelen aangeboden. Veel bewoners maakten daar gebruik van. De woningen zijn daarna, in het voorjaar van 2020, gelabeld door een extern en onafhankelijk bureau. Het gemiddelde label van de woningen is B.

 • De corporaties hebben met de landelijke overheid afgesproken dat we de laagste labels, E, F en G het eerste aanpakken . Woningen met deze labels zijn het minst zuinig. Huurders van deze woningen zijn dus het meeste geld kwijt aan de energierekening.

  De afgelopen jaren hebben we duizenden van deze woningen verduurzaamd. En, we hebben er nog zo'n 8000 te gaan. Na deze woningen pakken we de woningen aan met een beter label. Soms halen we dat naar voren als we andere werkzaamheden uitvoeren in en aan het woongebouw.

 • We pakken als eerste de woningen met de laagste labels aan. Maar we combineren in veel gevallen onderhoud met verduurzamen. Als we toch het hele gebouw schilderen en de steigers staan, kan dat ook een goed moment zijn om de gevels te isoleren. Voor de woningen in Amstelveen hebben we pas weer groot onderhoud gepland over vijf jaar. Dan gaan we deze woningen ook verduurzamen.

  We snappen dat bewoners die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun woning dit teleurstellend vinden. Wij zouden ook het liefst willen dat al onze woningen superzuinig zijn. Dat is goed voor bewoners en voor het milieu. Helaas is dat nu nog niet zo. We hebben veel oude woningen en we moeten keuzes maken.

 • In de uitzending wordt de suggestie gewekt dat bewoners niet welkom zijn bij Eigen Haard. Dat klopt niet.

  We hadden met Radar de afspraak gemaakt dat een collega van Eigen Haard Radar te woord zou staan. En dat daar geen bewoners bij zouden zijn. Wij wisten niet dat Radar de bewoners toch had meegenomen naar Eigen Haard en dat deze buiten stonden te wachten.

  Wij gaan altijd in gesprek met onze bewoners.

 • Op de site Milieu Centraal kan je het label van je woning terugvinden. Huur je bij Eigen Haard en staat je label er niet bij vul het contactformulier in.