Eigen Haard doneert laptops om bij te dragen aan digitale inclusie

04 oktober 2023

‘Een computer is geen luxe, het is een basisbehoefte. Veel huurders hebben geen toegang tot digitale middelen. Ze missen de aansluiting met de digitale wereld en dus ook met onze dienstverlening. Hier moeten we aandacht voor hebben.’ aldus Mareike Naumann, adviseur Woonbeleid bij Eigen Haard.

Eigen Haard heeft een visie op Digitale Inclusie ontwikkeld. Wij willen dat iedere huurder toegang heeft tot dezelfde kwaliteit van dienstverlening. Ook huurders die digitaal minder vaardig zijn. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Sinds deze zomer doneren wij daarom onze gebruikte bedrijfslaptops aan Stichting Allemaal Digitaal.

Over Stichting Allemaal Digitaal

Allemaal Digitaal is een landelijke Stichting die vraag en aanbod van digitale middelen bij elkaar brengt. Nadat de laptops zorgvuldig zijn geschoond en opgeknapt krijgen ze een tweede, soms derde leven. Via maatschappelijke organisaties, zoals de Cybersoek in Amsterdam, komen de laptops tegen een bescheiden vergoeding bij mensen terecht met een laag inkomen. Digi-educatie en begeleiding zijn onderdeel van de uitgifte van de laptops.

Een maatschappelijke én duurzame keuze

Wij vinden het verminderen van ICT afvalstromen ook een belangrijke drijfveer om onze laptops te doneren aan Allemaal Digitaal. We verlengen hiermee de levensduur van onze laptops. Laptops die niet meer gerepareerd kunnen worden, worden volgens Nederlandse standaarden gerecycled. Ook stimuleert Allemaal Digitaal dat de hergebruikte laptops na gebruik weer worden ingeleverd, zodat ze niet alsnog in grijze afvalstromen terechtkomen.

Speciale software om gegevens te verwijderen

Voordat wij onze laptops doneren, wordt van iedere laptops alle data drie keer vernietigd. Hiervoor gebruikt Stichting Allemaal Digitaal 100% veilige data vernietigingssoftware van Blancco. Als alle data succesvol gewist is, ontvangen wij hiervan een certificaat.

Mag doneren volgens de Woningwet?

Wij hebben die vraag aan de Autoriteit Woningcorporaties voorgelegd. Omdat het om afgeschreven laptops met zeer geringe restwaarde gaat, is er vanuit de Woningwet geen bezwaar tegen het doneren ervan. Eigen Haard is de eerste woningcorporatie die haar bedrijfslaptops doneert aan Stichting Allemaal Digitaal. Wij hopen dat veel woningcorporaties zullen volgen. Want een goedwerkende laptop is voor veel huurders een belangrijke eerste stap naar meer onafhankelijkheid in de digitale wereld.

Meer weten over digitale inclusie?

Lees ook het volgende artikel: 'Helft van onze huurders is niet-digitaal vaardig'.