Vastgoedbeheer in beweging

23 december 2021

Al meer dan 100 jaar is het onze opgave om voor kwalitatief goede woningen te zorgen voor onze huurders. Daar is de verduurzaming van onze woningen bijgekomen. Directeur Vastgoedbeheer Frans van de Kerkhof licht toe: ‘We werken binnen Vastgoedbeheer met zo’n 150 medewerkers aan deze opgave. En deze opgave is fors. Om een gevoel te krijgen: dit jaar verduurzaamden we 2500 woningen (inclusief renovaties), voerden we 400 Planmatig Onderhoudsprojecten uit, behandelden we 60.000 reparatieverzoeken en zijn er 3200 woningen gemuteerd. We streven hierbij altijd naar een hoge klanttevredenheid’.

Meebewegen

Dit moet Eigen Haard wel kunnen volhouden. De kosten voor onderhoud nemen toe door aangescherpte wet- en regelgeving. ‘Onze huurders verwachten wel gewoon een goede woning. En daarnaast moeten én willen we het tempo van het verduurzamen volhouden. Het is belangrijk dat de organisatie meebeweegt met deze uitdaging en dat er een permanente focus op verbeteren is’, aldus Frans.

Continue verbeteren

We verbeteren onze processen om zo bij te dragen aan onze missie Woongeluk voor iedereen. Voor de komende tijd hebben we twee belangrijke aandachtsgebieden: Data op orde en Slimmer Samenwerken.

Data op Orde

Eigen Haard wil haar vastgoedbeheer sturen op basis van betrouwbare data. Met andere woorden; vanuit goede data de slimste opgave per gebouw programmeren. Op deze manier krijgen we onze lange termijn opgave beter inzichtelijk en zijn we beter in staat op portefeuille niveau de juiste afwegingen te maken. Frans: ‘Met het bureau Republiq maakten we een plan van aanpak voor de komende jaren. Ook delen we kennis met collega corporaties. Hier gaan we in 2022 mee verder.’

Slimmer Samenwerken

We willen onze opgave meer in regie en met minder partijen realiseren. Dit biedt de kans om intensiever samen te werken en hierdoor sneller samen te verbeteren. Dit moet leiden tot efficiëntie in processen met als resultaat hogere huurderstevredenheid en lagere kosten.

We focussen ons op drie gebieden:

1. We selecteren drie bouwers voor het renoveren van centrumpanden met funderingsherstel. We zitten in de laatste fase van het selectieproces en verwachten in januari 2022 de geselecteerde bouwers bekend te kunnen maken.

2. Als tweede loopt de selectie van acht uitvoeringspartners voor Planmatig gevelonderhoud, in combinatie met de verduurzamingsopgave. We hebben deze aan elkaar gekoppeld, omdat het einde van de E-F-G labels in zicht is en we de C-D woningen op een natuurlijk moment willen meepakken. Dit programma kent daarom drie smaken. Planmatig Onderhoud Only, Planmatig Onderhoud+ (PO + modulair verduurzamen) en Planmatig Onderhoud-INT (PO + integrale verduurzamingsopgave). Voor de eerste twee hebben we het ideaalproces aan de hand van een proeftuin met Logchies Renovatie en Onderhoud BV vormgegeven. Deze is afgerond. Voor PO-INT gebruiken we de programma aanpak die we als Pilot draaien met Nijhuis en Rutges (verduurzamingstrein die bij de Alliantie is ontwikkeld).

3. Als laatste volgt in Q2 volgend jaar de definitieve selectie van 12 uitvoeringspartners binnen Dagelijks- en Mutatieonderhoud. Ook hier hebben we een proeftuin afgerond, in dit geval met KBK Bouw. De proeftuin heeft ons mooie inzichten gegeven over hoe wij het ideaal proces zien. Dit biedt een mooie basis om dit met de geselecteerde partijen verder vorm te geven. Met de expertise van Intersell ontwikkelden we de business case voor de Kovra koppeling. Zo wordt digitalisering een integraal onderdeel van de samenwerking. Parallel hieraan keken we naar een optimalere verdeling van onze werkgebieden. Straks werken we niet meer vanuit vier, maar vanuit twee werkgebieden. Zo bevorderen we de onderlinge samenwerking.

Basis voor 2022 is gelegd

De afgelopen tijd stond in het teken van het voorbereiden van deze beweging binnen Vastgoedbeheer Eigen Haard. ‘Dat was best een intensieve reis. Voor ons als organisatie, en ik kan me goed voorstellen dat dit voor de markt soms ook vragen opriep. Daarom ben ik blij dat de basis staat en ik kijk dan ook tevreden terug op 2021. We gaan 2022 gebruiken om het Slimmer samenwerken met de geselecteerde partijen op een zorgvuldige manier in te richten. En ik hoop dat we ons tijdens deze reis steeds verder blijven verbeteren om de mooie uitdagingen die voor ons liggen goed en vooral samen op te pakken’.

Frans Van De Kerkhof Eigen Haard