Samenwonen

vrije sector huur

Bent u hoofdhuurder en wilt u dat uw partner op het huurcontract staat? Vraag dan medehuurderschap aan. Lees hier wanneer dit kan en wat u moet doen.

Medehuurderschap aanvragen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Stuur deze gegevens op:

  • Aanvraagformulier medehuurderschap
  • Woont u buiten Amsterdam of zijn uw persoonsgegevens geheim? Stuur ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de kandidaat-medehuurder (niet ouder dan 1 maand). Hierop staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en oude adresgegevens.

Woont u alleen samen? Stuur ook deze gegevens op:

  • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke bankrekening of verzekering.
  • Inkomensgegevens van de afgelopen drie maanden van de kandidaat-medehuurder. 

Vraag en antwoord

  • U kunt op het huurcontract worden bijgeschreven als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Bijschrijven is niet mogelijk met een samenlevingscontract of een aantoonbaar gemeenschappelijke relatie.

  • Het is niet mogelijk om medehuurderschap aan te vragen wanneer u een vrije sector woning huurt. U mag uiteraard wel gewoon samenwonen in de woning.

  • Soms wel, voor maximaal 1 jaar. We spreken dan van proefsamenwonen. Uw eigen huurwoning moet in deze periode wel bewoond blijven. De regels voor proefsamenwonen vindt u onder Huisbewaring.

  • Het is niet mogelijk om medehuurderschap aan te vragen als u een vrije sector woning huurt. U mag uiteraard wel gewoon samenwonen in de woning.

Neem contact op