Huisbewaring

vrije sector huur

Vraag en antwoord

 • Vraag de huisbewaring minimaal 4 weken van tevoren bij ons aan. Vul daarvoor het aanvraagformulier huisbewaring in.
   
  Op het formulier staat welke documenten wij nodig hebben. Zonder deze documenten behandelen wij uw aanvraag niet.

  Let op:

  • Het kan voorkomen dat er tijdens de beoordeling om aanvullende documenten wordt gevraagd.
  • Zonder onze toestemming kunt u geen gebruik maken van huisbewaring.


  Welke informatie we van u nodig hebben, hangt af van de reden van uw aanvraag.

  Werk of studie in het buitenland (maximaal 1 jaar)

  • Kopieën van uw arbeids- of studieovereenkomst waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland werkt of studeert. 
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring

  Een reis (maximaal 1 jaar)

  • Kopieën van reispapieren zoals tickets waaruit wij de langdurige afwezigheid kunnen vaststellen
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring

   Verzorging elders

  • Kopie van de verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring

  Detentie (gevangenisstraf)

  • Kopie van de verklaring waaruit de detentie blijkt
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring

  Proefsamenwonen (maximaal 1 jaar) op adres

  • Kopieën van huur- of koopcontract en uittreksel Basisregistratie Personen van partner
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring 

  Remigratie (maximaal 1 jaar)

  • Kopieën van bescheiden waarmee de remigratie wordt aangetoond
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring

  Mantelzorg

  • Kopie van de verklaring waaruit de mantelzorgrelatie blijkt (CIZ-indicatie/Wmo-loket)
  • Een uitgebreid uittreksel Basisregistratie Personen van de hoofdhuurder en de huisbewaarder (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens. Dit hoeft u niet mee te sturen als huurder en/of huisbewaarder staan ingeschreven in de gemeente Amsterdam én geen geheimhouding van persoonsgegevens heeft/hebben.
  • Aanvraagformulier Huisbewaring
 • Ja. Dit heet huisbewaring. Een ander persoon verblijft voor een bepaalde periode in uw woning met onze toestemming.

  Huisbewaring is mogelijk als u de woning tijdelijk verlaat voor:

  • Werk of studie in het buitenland (maximaal 1 jaar)
  • Een reis (maximaal 1 jaar)
  • Verzorging elders 
  • Detentie (gevangenisstraf)
  • Mantelzorg
  • Remigratie (maximaal 1 jaar)
  • (proef)samenwonen (maximaal 1 jaar)
 • Bij het tekenen van de overeenkomst huisbewaring tekent u ook een huurbeëindigingsovereenkomst. Dit betekent dat als u na afloop van de bewaringsperiode niet terugkeert in de woning, uw huurovereenkomst wordt beëindigd.

 • De huisbewaring eindigt vanaf het moment dat de periode van huisbewaring is verlopen, of als duidelijk is dat de officiële huurder niet meer terugkeert in de woning. Dit kan komen doordat de officiële huurder definitief ergens anders gaat wonen of permanent is opgenomen (bijv. in een verzorgingshuis) of is overleden. De huisbewaring bij (proef-)samenwonen eindigt door huwelijk of partnerregistratie van de huurder.

 • U mag de huisbewaarder geen hogere huur in rekening brengen dan de huur die u betaalt aan Eigen Haard. Voor geleverde diensten en het gebruik van de inboedel kunt u een vergoeding afspreken van maximaal € 300 per maand.

 • De persoon die tijdelijk in uw huis woont en de huisbewaringsovereenkomst tekent, noemen wij de huisbewaarder. Hij of zij kan eventueel een partner en (minderjarige) kinderen meenemen. Dit zijn onze voorwaarden:

  •De huurder mag 1 keer in de 5 jaar huisbewaring aanvragen

  •De huisbewaarder moet 18 jaar of ouder zijn

  •De huisbewaarder en zijn of haar huisgenoten mogen niet de enige hoofdbewoner(s) zijn van een andere woning in de regio Amsterdam. Er mag dus geen woning in de regio Amsterdam leegstaan doordat de huisbewaarder op uw huis past

  •De huurder mag geen huurachterstand hebben

  •Huisbewaring kan voor maximaal 1 jaar

  •Verblijft u langer dan 3 maanden op het adres, dan moet u zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie

  •Bij huisbewaring vanwege proefsamenwonen moet uw partner een zelfstandige woning bewonen

  •Huisbewaring op basis van proefsamenwonen eindigt door een huwelijk of partnerregistratie

  •De huurder blijft verantwoordelijk voor huurbetalingen

  •De huurder blijft verantwoordelijk voor eventuele klachten over overlast die de huisbewaarder veroorzaakt

  •De huisbewaarder heeft geen recht op de woning als de huurder niet terugkeert

  •De huisbewaarder heeft geen recht op een andere woning als de huurder wel terugkeert

  •De huurder mag geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder in rekening brengen dan de werkelijke huur

  •De huurder en de huisbewaarder kunnen op basis van reële kosten onderling overeenkomen hoe hoog de vergoeding voor geleverde diensten en het gebruik van de inboedel wordt. Eigen Haard is hierin geen partij.

 • Nee, het is niet mogelijk om iemand te machtigen om de huisbewaring te regelen en het contract te tekenen. Dat moet altijd door de huurder(s) zelf gebeuren.

  Wel kunt u iemand machtigen die u na toestemming vertegenwoordigt bij 'alle aangelegenheden die voortvloeien uit de nakoming van de huurovereenkomst'.

  Let op: de gemachtigde mag nooit dezelfde persoon zijn als de huisbewaarder.

Neem contact op