Scheiden of verbreken samenwonen

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Ja. Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:

  Uw partner blijft in de woning maar was nog geen medehuurder?

  Stuur dan ook de volgende gegevens mee:

  • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd op het adres. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering
  • De inkomensgegevens van uw partner van de laatste 3 maanden
  • Als uw woning buiten Amsterdam ligt: een uittreksel uit het bevolkingregister van u en uw partner (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat uw gezinssamenstelling, burgerlijke staat en voormalige (historische) adresgegevens

  • Bij scheiding of einde geregistreerd partnerschap kan de achtergebleven partner de huurovereenkomst overnemen. Hieraan zijn geen administratiekosten en geen kosten van een nieuw naamplaatje verbonden
  • Bij einde samenwonen kan de achtergebleven mede-contractant (niet gehuwd of geregistreerd partner) de huurovereenkomst voortzetten. Hieraan zijn geen administratiekosten en geen kosten van een nieuw naamplaatje verbonden
  • Bij vertrek van de hoofdhuurder mag de achtergebleven medebewoner (na bepaling van recht) de huurovereenkomst overnemen. Voor administratie en eventueel een nieuw naamplaatje brengen we € 16,50 in rekening
 • Als er één huurder op het contract staat, blijft deze in principe in de woning. Staan er twee huurders op het contract (hoofdhuurder en medehuurder), dan bepaalt u in onderling overleg wie er achterblijft. Beide huurders hebben evenveel recht op de woning. De vertrekkende partner moet dan schriftelijk afstand doen van de woning door het aanvraagformulier wijziging tenaamstelling - bij vertrek huurder in te vullen. 

  Heeft uw partner nog geen medehuurderschap?

  Dan mag uw partner alleen in de woning blijven wonen als deze recht heeft op medehuurderschap. Bekijk de regels voor de aanvraag van medehuurderschap.  

  U moet medehuurderschap aanvragen en de vertrekkende huurder moet schriftelijk afstand doen van de woning. Dat kan met het aanvraagformulier wijziging tenaamstelling - bij vertrek huurder.

 • Dat bepaalt de rechter. De vertrekkende (huwelijks - of geregistreerde) partner moet zelf op zoek gaan naar andere woonruimte. Uw gemeente bepaalt wie er voorrang krijgt op een woning.

 • Ja. Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:

  • Het vonnis van de echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) waarin staat aan wie de woning is toegewezen
  • Een uittreksel uit de Gemeentelijk Basisadministratie waaruit blijkt dat de echtscheiding staat ingeschreven. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn
  • Aanvraagformulier wijziging tenaamstelling - bij vertrek huurder

  Degene die in de woning blijft wonen, krijgt van ons de voortzetting van de huurovereenkomst. Aan de vertrekkende partner laten wij weten dat deze van de huurovereenkomst is afgehaald.

   

Neem contact op