Samenwonen

sociale huur

Bent u hoofdhuurder en wilt u dat uw partner op het huurcontract staat? Vraag dan medehuurderschap aan. Lees hier wanneer dit kan en wat u moet doen.

Medehuurderschap aanvragen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Stuur deze gegevens op:

 • Aanvraagformulier medehuurderschap
 • Woont u buiten Amsterdam of zijn uw persoonsgegevens geheim? Stuur ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de kandidaat-medehuurder (niet ouder dan 1 maand). Hierop staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en oude adresgegevens.

Woont u alleen samen? Stuur ook deze gegevens op:

 • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • Inkomensgegevens van de afgelopen drie maanden van de kandidaat-medehuurder. 

Vraag en antwoord

 • Als u twee jaar samenwoont, kunt u medehuurderschap aanvragen voor uw partner. Zo zorgt u ervoor dat uw partner bij uw overlijden het recht heeft om in de woning te blijven wonen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

  Dan hoeft u geen medehuurderschap aan te vragen. Uw partner heeft automatisch het recht om in de woning te blijven.

 • Als iemand medehuurderschap krijgt, betekent dit dat hij of zij als medehuurder erkend is en dezelfde rechten en plichten heeft als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder de woning verlaat, kan de erkende medehuurder de bestaande huurovereenkomst voortzetten.

 • U en uw beoogde medehuurder vragen medehuurderschap aan door gezamenlijk het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen en naar ons op te sturen.

  De administratiekosten zijn € 16,50. Maar als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, brengen wij geen administratiekosten in rekening.

  • Een ingevuld formulier Aanvraag medehuurderschap
  • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd op het adres. Bijvoorbeeld: een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering
  • De inkomensgegevens van de laatste 3 maanden van de partner die medehuurderschap wil
  • Woont u niet in Amsterdam? Of heeft u geheimhouding van uw persoonsgegevens? Stuur dan een Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie (niet ouder dan 1 maand) mee. Hierop staan de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en voormalige (historische) adresgegevens en de naam van de kandidaat-medehuurder.
   .
 • U kunt medehuurderschap aanvragen in de volgende gevallen:

  • Huwelijk/geregistreerd partnerschap
  • Duurzaam gemeenschappelijk huishouden

  Op het aanvraagformulier medehuurderschap staan de voorwaarden en in te leveren documenten.

 • Soms wel, voor maximaal 1 jaar. We spreken dan van proefsamenwonen. Uw eigen huurwoning moet in deze periode wel bewoond blijven. De regels voor proefsamenwonen vindt u onder Huisbewaring.

  • Uw partner is meerderjarig
  • Uw partner woont minimaal 2 jaar in uw woning. U toont dit aan door inschrijving bij uw gemeente
  • U voert samen met uw partner een 'duurzaam gemeenschappelijke huishouding'. Dit blijkt uit bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering
  • Uw partner heeft geen zelfstandige woonruimte
  • Uw partner heeft geen urgentiebewijs van de gemeente
  • Uw partner heeft geen onderhuurcontract
  • Er is geen vermoeden dat u het huurcontract op naam van uw partner wilt laten overschrijven

  U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding als u echt samen met uw partner in de woning woont. U deelt samen de kosten van het huishouden en zorgt voor elkaar. U onderneemt samen dingen en heeft de intentie om de rest van uw leven samen te blijven wonen. Dit moet u kunnen aantonen.  

  Mantelzorg

  Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage omdat zij langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen. Wij moedigen mantelzorg aan. Daarom verlenen wij graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen.

  Maar deze inwoning is altijd tijdelijk en leidt niet tot medehuurderschap. Dat betekent dat de mantelzorger geen aanspraak maakt op de woning wanneer de huurder overlijdt of wanneer de huurder de huur opzegt. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van ons moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Daarom adviseren wij mantelzorgers om zich in te schrijven als woningzoekende.

  Bent u mantelzorger of heeft u mantelzorg nodig en bent u op zoek naar een woning? In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een woning. Neem voor een urgentieverklaring contact op met uw gemeente. 
   

Neem contact op