Overlijden

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Meestal wel. Bekijk welke situatie op u van toepassing is.

  Het huurcontract staat op beide namen

  U wordt automatisch de hoofdhuurder.

  Het huurcontract staat op naam van uw partner

  U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap
  Woonde u op het moment van overlijden samen op dit adres en heeft u hier nog steeds uw hoofdverblijf? Dan wordt u automatisch hoofdhuurder.

  U woonde samen
  In sommige gevallen kunt u in de woning blijven wonen. U mag een contractovername aanvragen als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden. De kosten van de contractovername zijn € 16,50. 

  • U bent meerderjarig
  • U heeft de woning als hoofdverblijf en kunt dat aantonen aan de hand van een inschrijving bij de Gemeentelijke Basisadministratie
  • U voerde een 'duurzaam gemeenschappelijke huishouding'. Dit blijkt uit bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of gezamenlijke verzekering

 • Als een huurder overlijdt of moet worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis dan hebben achterblijvende kinderen in principe geen recht om in de woning te blijven wonen.

  Dus u heeft niet automatisch het recht op de woning wanneer u:

  • Met de overledene samenwoonde of bij de overledene inwoonde
  • Wanneer u niet met de overledene getrouwd was, geen geregistreerd partnerschap had, en u niet samen op het huurcontract staat

  Achterblijver is samenwoner (partner maar geen medehuurder)

  Bent u achterblijver die met de huurder een lange gezamenlijke huishouding had en de woning als hoofdverblijf heeft? Na het overlijden van uw partner kunt u de huur 6 maanden voortzetten. Binnen deze 6 maanden moet u een verzoek bij de kantonrechter indienen om het huurderschap te kunnen verkrijgen.

  De kantonrechter beoordeelt de contractoverschrijving en hanteert daarbij de volgende criteria:

  • Is het hoofdverblijf in de gehuurde woning?
  • Is er 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd?
  • Is er voldoende financiële draagkracht?
  • Komt de achterblijver in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?

  Voor kinderen die na het overlijden van de ouder(s) achterblijven, zal de rechter het verzoek in principe pas toewijzen als het kind ouder dan is dan ca. 35 a 40 jaar.

  De administratiekosten voor het overnemen van het contract zijn € 16,50. 

  Achterblijver is inwonend (er is geen sprake van duurzame gemeenschappelijke huishouding)
  Als u in dit geval achterblijver bent, maakt u geen aanspraak op de woning. Wij hebben geen verplichtingen jegens de inwonende. De woning moet 2 volle kalendermaanden na overlijden leeg worden opgeleverd. De erfgenamen zijn, bij aanvaarding van de erfenis, verantwoordelijk voor de oplevering en zullen afspraken hierover afspraken met de inwoner moeten maken.


 • De administratiekosten zijn € 16,50. Maar als u al samen op het huurcontract stond of als er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, brengen wij geen administratiekosten in rekening.

  U stuurt ons:

  • Een bewijs van overlijden (uittreksel of rouwkaart)
  • Een document waaruit blijkt dat u gehuwd of geregistreerd partner was (als u nog niet bij ons bekend was als medehuurder)
  • Als u buiten Amsterdam woont: een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie waarop uw adres en de ingangsdatum van inschrijving op het adres staat
  • Het aanvraagformulier wijziging tenaamstelling huurcontract - bij overlijden huurder met vermelding van de door u gewenste tenaamstelling

  Vervolgens passen wij de gegevens aan. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de contractoverschrijving.

  U woonde samen maar was nog geen medehuurder?
  Stuur dan ook de volgende gegevens mee:

  • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd op het adres. Bijvoorbeeld: een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering
  • Uw inkomensgegevens van de laatste 3 maanden
  • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van u en uw partner (niet ouder dan 1 maand). Op het uittreksel staat uw gezinssamenstelling, burgerlijke staat en voormalige (historische) adresgegevens.

Neem contact op