Wooncoöperatie

sociale huur

Vraag en antwoord

 • In een wooncoöperatie regelen bewoners samen hoe ze willen wonen, zonder inmenging of bemoeienis van een verhuurder van buitenaf. De bewoners vormen samen een bedrijf dat bijvoorbeeld het beheer van het woonblok regelt of zelfs het complete verhuurproces organiseert.

 • Bent u een bewonersgroep en heeft u een wooncoöperatie in voorbereiding of wilt u een concreet voorstel met ons bespreken? Vul dan het antwoordformulier in.

 • Wij zijn positief over initiatieven van bewoners voor meer zelfbeheer. Een wooncoöperatie zien we als een vergaande vorm van zelfbeheer met een grote verantwoordelijkheid.

  Wat ons betreft moet een wooncoöperatie langdurig kunnen zorgen voor betaalbaar wonen. Het liefst ook met een positieve bijdrage aan de wijk. Van zo’n groep verwachten we een duidelijke visie, initiatief en zelforganiserend vermogen. Wanneer een wooncoöperatie bezit van ons wil kopen, is het noodzakelijk dat die een financieel haalbaar businessplan heeft. Ook is het belangrijk dat de wooncoöperatie draagvlak heeft bij onder andere de gemeente en andere huurders in de buurt. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen van de overheid.

  Als bewoners een serieuze groep hebben gevormd, met een duidelijk gemeenschappelijk doel, gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden. Voor ons is het ondersteunen van een wooncoöperatie een nieuwe dienstverlening. Dit betekent dat wij nog veel te leren hebben. Daarbij trekken we graag op met de bewoners. Het oprichten van een wooncoöperatie vraagt wat ons betreft om een open houding en een investering in het samenwerken als gelijkwaardige partijen.

 • Sommige bewoners willen meer invloed op ons beleid of op de manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren. Bij Eigen Haard zijn verschillende, wat minder vergaande vormen van zelfbeheer en -organisatie mogelijk. Bijvoorbeeld ‘Samen Schoon’ voor het gezamenlijk beheren van de schoonmaak van het portiek. Of ‘Samen Groen’ voor het gezamenlijk beheren van de gemeenschappelijke tuin. U leest hier alle mogelijkheden. Een klein initiatief kan natuurlijk altijd doorgroeien naar iets groters.

 • Wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een coöperatie leest u in de publicatie In 10 stappen van idee naar uitvoering. Er is ook een kennisplatform voor en door wooncoöperaties: www.cooplink.nl. Kijk ook bij de Community of Practice van Platform31.

 • Er zijn 3 hoofdvarianten van wooncoöperaties:

  • Een vastgoedcoöperatie: de wooncoöperatie is als collectief eigenaar van de woningen. De bewoners in de coöperatie zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer. Ze verhuurt de woningen dus zelf aan haar leden. Deze vorm kan zowel voor sociale huur als vrije sector huur.
  • Koperscoöperatie: de leden van de wooncoöperatie zijn individueel eigenaar van hun woning. De koperscoöperatie is de constructie om de woningen aan te kopen en om gezamenlijk het beheer en onderhoud van de woningen en het gebouw te regelen.
  • Beheercoöperatie: de woningen blijven in het bezit van de woningcorporatie. De huurders in de beheercoöperatie beheren de woningen zelf.
 • De meeste wooncoöperaties willen een betere verhouding tussen de huurprijs en de woonkwaliteit. Maar er zijn ook bewonersgroepen met andere motieven. Denk aan bewonersgroepen die al zelf hun gemeenschappelijke tuin beheerden en nu een stapje verder willen gaan in het zelfbeheer. Of senioren die samen zelfstandig willen wonen in de buurt van voorzieningen. Of huurders die zich niet kunnen vinden in de voorgenomen plannen van een woningcorporatie en zelf het heft in handen nemen.

 • Huurders van woningcorporaties hebben het recht om de mogelijkheden te verkennen voor het starten van een wooncoöperatie.
  In de Woningwet (BTIV 2015) staan de rechten en plichten van zowel de huurders als de corporaties. Er zijn ook wooncoöperaties die geen relatie hebben met een woningcorporatie. Bijvoorbeeld wanneer de initiatiefnemers zelf woningen bouwen. Of wanneer de woningen eigendom zijn van een andere partij, zoals de gemeente of een particuliere eigenaar.

Neem contact op