Klachten over urgentie en woningtoewijzing

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Bij het toewijzen  van sociale huurwoningen moeten we ons houden aan de regels uit de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin staan de regels waar een woningzoekende aan moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet goed zijn toegepast? Dan kunt een klacht indienen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. 

   

  AMSTERDAM
  Bezwaar indienen Amsterdam


  ZAANSTAD
  Bezwaar indienen Zaanstad

Neem contact op