Klacht over Eigen Haard

sociale huur

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht aan ons door. Binnen 14 dagen lossen we de klacht op. 

Mijn klacht is niet goed opgelost

Wij proberen er altijd samen met u uit te komen. Is uw klacht toch niet goed opgelost? Dan kunt u dit als geschil doorgeven aan de Geschillencommissie. Binnen 14 weken lossen we het op. 

Vraag en antwoord

 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht door via het formulier Klachten. Wij proberen uw klacht dan zo snel en goed mogelijk op te lossen.

  Heeft u een klacht over uw woning omdat er iets stuk is? Vraag ons dan om een reparatieverzoek.

 • Nee. Alleen huurders, ex-huurders, kandidaat-huurder, consument-koper of (leden van) een bewonerscommissie kunnen een geschil voorleggen.

  Probeer er samen met ons uit te komen

  Er moet eerst een klacht worden ingediend op de gebruikelijke manier. Als daar niet op wordt gereageerd, of wanneer het probleem niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u een klacht aanmelden als geschil. 

 • Stuur een e-mail naar geschillencommissie@eigenhaard.nl waarin staat:

  • Uw naam adres en telefoonnummer
  • Omschrijving waar uw geschil over gaat
  • Bewijsstukken als u die heeft

  De Geschillencommissie gebruikt het Reglement Geschillencommissie Eigen Haard om uw geschil te beoordelen. Ook kijkt de commissie of de klacht bij de juiste instantie is ingediend. Als dit niet zo is, krijgt u daarover bericht.

  Wilt u dit liever via de post doen? Dat kan via postbus 67065 1060 JB Amsterdam ter attentie van de Geschillencommissie.

 • De geschillencommissie doet onderzoek. Dit onderzoek is tijdens een hoorzitting. U mag dan uw kant van het verhaal vertellen en wij doen dat ook. Tijdens de hoorzitting mag u zich laten bijstaan door een advocaat of deskundige. Kunt u niet bij de hoorzitting zijn? Dan mag u iemand machtigen om in uw plaats te komen. De Geschillencommissie probeert altijd eerst om beide partijen er samen uit te laten komen zonder hulp van een rechter.

 • De Geschillencommissie is geen rechter en geeft alleen adviezen aan onze Raad van Bestuur. Op basis van een advies neemt de Raad van Bestuur een beslissing over het geschil. De geschillencommissie is onpartijdig en behandelt alles vertrouwelijk.

 • Voor (schade)vergoedingen kunt u naar de (kanton)rechter. Voor huurvermindering gaat u naar de huurcommissie. De Geschillencommissie is niet bevoegd om uitspraken te doen over (schade)vergoedingen.

 • De Geschillencommissie bestaat uit 5 leden. De helft van de leden is voorgedragen door Huurdersfederatie Alert en de andere helft door de Raad van Bestuur. van Eigen Haard. De voorzitter is door beide partijen voorgedragen. Als één van de leden afwezig is zijn er 2 plaatsvervangende leden. De leden zijn benoemd voor een termijn van 4 jaar en kunnen voor 1 extra termijn opnieuw worden gekozen.

Neem contact op