Extra trapleuning

Als je extra houvast nodig hebt op de trap in de woning, kunnen we een extra trapleuning plaatsen. De kosten hiervoor brengen we in rekening.

Aanvragen

Je kunt een extra trapleuning aanvragen via het formulier aanvraag extra trapleuning.

Heb je vragen?

Neem voor vragen over deze aanpassing contact op met ons.