Mijn huurwoning kopen

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Als wij woningen verkopen, leggen we verantwoording af aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In sommige gevallen voert een onafhankelijk taxateur een extra taxatie uit. 

  Kwaliteitseisen

  We hebben samenwerkingsafspraken met de Gemeente Amsterdam. Hierin staat: het totaal aantal te verkopen sociale huurwoningen, de verdeling van deze woningen over de stad, de kwaliteitseisen, de verkoopvoorwaarden en de verkoopprocedure.

  Om de woning te mogen verkopen, moeten wij voldoen aan bepaalde bouwkundige eisen. Als u uw woning koopt, bent u verplicht om mee te werken aan een inspectie én de werkzaamheden die voortkomen uit de inspectie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voordat u eigenaar van de woning wordt.

 • De taxatiewaarde wordt bepaald door een externe, gecertificeerde taxateur. De koopsom stellen we vast nadat de taxateur uw woning heeft bezocht en volledig heeft gezien. De koopsom is een vaste prijs, deze is kosten koper en niet onderhandelbaar

  Uitgangspunt

  De taxateur gaat uit van de investeringen die Eigen Haard in de woningen heeft gedaan. We houden geen rekening met zaken die u of vorige huurders zelf hebben aangebracht, zoals een vloer, een nieuwe keuken of nieuwe badkamer.

 • U kunt als huurder in aanmerking komen voor 10% korting op de taxatiewaarde. Informeer of uw woning daarvoor in aanmerking komt.
   

  Anti-speculatiebeding

  Als huurder van Eigen Haard heeft u te maken met een anti-speculatiebeding. Dat betekent dat als u de woning binnen 12 maanden verkoopt, u de ontvangen korting en de overwaarde aan ons terugbetaalt.

 • Woont u nu in een huurwoning van Eigen Haard en wilt u een andere woning van ons kopen? Dan krijgt u voorrang op andere belangstellenden en koopt u voor een vaste prijs. Dat doen wij omdat uw huurwoning dan vrijkomt voor een andere woningzoekende die voldoet aan de toewijzingscriteria voor deze woning.

  Voorwaarden:

  • Tijdens het tekenen van de koopakte vult u bij de verkoopmakelaar een huuropzeggingsformulier in
  • Binnen 2 maanden na de overdracht van de koopwoning levert u uw huidige huurwoning leeg en onbewoond op
  • U mag geen huurachterstand hebben

  Wanneer u onze Woonprofiel invult, ontvangt u automatisch het aanbod dat aan uw wensen voldoet.

 • We hebben een aantal gebouwen waar woningen gekocht kunnen worden. Huurt u een woning in een van deze gebouwen, dan informeren wij u hierover. Heeft u geen bericht ontvangen, dan is kopen niet mogelijk.

  Wij mogen een woning uit de verkoop halen. Bijvoorbeeld vanwege vermoedens van onderhuur, overlastklachten of een huurachterstand. Wij beoordelen de situatie ter plekke. Bij wijzigingen in ons verkoopbeleid, kunnen wij ook besluiten om een heel gebouw uit de verkoop te halen.

  Bekijk ons koopaanbod.

 • Natuurlijk! Heeft u geen interesse in het kopen van uw woning, dan blijft u gewoon huren. Pas als u de woning verlaat, bieden wij deze te koop aan.

Neem contact op