Klachten over urgentie en woningtoewijzing


Vraag en antwoord

 • Bij het toewijzen  van sociale huurwoningen moeten we ons houden aan de regels uit de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin staan de regels waar een woningzoekende aan moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet goed zijn toegepast? Dan kunt een klacht indienen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. 

   

  AMSTERDAM
  Bezwaar indienen Amsterdam


  ZAANSTAD
  Bezwaar indienen Zaanstad

Hulp nodig?

We helpen je graag verder

Chat met ons