Huur opzeggen

sociale huur

U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen via het formulier huur opzeggen. De minimale opzegtermijn is 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen.

Opzegtermijn en einddatum

U mag ook een langere opzegtermijn kiezen, van maximaal 3 maanden. U kunt dus niet meer dan drie maanden van te voren uw huur opzeggen. Wanneer de laatste dag van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum naar de eerstvolgende werkdag.

Bevestiging

Wij sturen u een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat hoe u de woning moet opleveren en wanneer de afspraak is voor een voorinspectie.

Vraag en antwoord

 • Dat kan op verschillende manieren:

  Schriftelijke bevestiging

  U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat hoe u de woning moet opleveren en wat de verdere gang van zaken is. Ook vermeldt de brief de afspraak voor een voorinspectie. We maken deze afspraak zoveel mogelijk in overleg met u.

   
  Asbest in uw woning?

  Vermoedt u asbest in uw woning? Ga niet zelf klussen maar bespreek dit tijdens de voorinspectie.

 • Opzegtermijn

  De minimale opzegtermijn is 1 maand. De maximale opzegtermijn is 3 maanden. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen.

  Opzegdatum

  De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen. Wanneer de einddatum in het weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum naar de eerstvolgende werkdag.

 • Als nabestaande of zaakwaarnemer kunt u de huur opzeggen. Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen. Vul in het formulier uw eigen naam en contactgegevens in. Voor huur opzeggen na overlijden, geldt de normale opzegtermijn van 1 maand.

  Kopie overlijdensakte

  Wij hebben een kopie van de overlijdensakte nodig. U kunt deze uploaden in het formulier 'Huur opzeggen'.

  Woning maximaal 2 maanden aanhouden

  Na het overlijden van de huurder mag de woning maximaal 2 volle kalendermaanden aangehouden worden.

 • Tijdens de voorinspectie komt er een kwaliteitsregisseur langs. De kwaliteitsregisseur loopt met u door het huis en bekijkt wat u eventueel moet verwijderen of veranderen en wat u kunt achterlaten.

  Inspectierapport

  De kwaliteitsregisseur maakt ter plekke een inspectierapport op. Hierin staat wat er veranderd moet worden en hoeveel het kost als wij die veranderingen uitvoeren of de schade herstellen. U en de kwaliteitsregisseur tekenen het rapport.

  De kwaliteitsregisseur maakt met u een afspraak voor de eindinspectie. 

 • U laat de woning in bruikbare en bewoonbare staat achter. Schade die tijdens uw verblijf in de woning is ontstaan, moet u herstellen.

  Wat moet er in orde zijn?

  Onderstaande richtlijnen voor het opleveren van de woning krijgt u ook als bijlage bij onze schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. U ontvangt dan ook de prijslijst. Die geeft een indicatie van de kosten die wij in rekening brengen als wij iets moeten herstellen.

  1. Schoonmaak

  De woning is (bezem)schoon en leeg, inclusief uw eventuele:

  • Balkon
  • Berging
  • Zolder
  • Uw eigen trappenhuis c.q. opgang naar de woning
  • Schuur
  • Garage
  • Tuin

  Schoon opleveren van:

  • Glas
  • Schakelaars en stopcontacten

  Verwijder eventuele:

  • Lijm- en vetresten
  • Stickers en plakplaatjes
  • Bouwsels in, aan en om de woning (zie punt 9)

  2. Wanden en plafonds

  De wanden en plafonds moeten in goede staat zijn. Dat wil zeggen:

  • Zonder vlekken
  • Zonder gaten
  • Egaal van kleur
  • Zonder spijkers of schroeven
  • Behang verwijderen bij:
   • loszittende stukken
   • vlekken
   • nicotine-aanslag

   3. Vloer

   Verwijder de vloerbedekking inclusief onderlaag en eventuele lijmresten. Let op: vloerbedekking van vóór 1994 kan asbesthoudende delen bevatten. Twijfelt u hierover? Overleg dan met onze opzichter (zie punt 10).

   4. Schilderwerk

   • Donker en felgekleurd schilderwerk is niet toegestaan. Bij oplevering:
    • hout in dekkende witte grondverf
    • wanden in dekkende witte latex of muurver
    • Neutrale kleuren zijn toegestaan mits correct aangebracht en zonder beschadigingen of afbladderen
    • Geen latex muurverf op kozijnen, ramen, deuren en houtwerk
    • Alle deurschilden, stopcontacten en schakelaars zijn verfvrij

    5. Keuken en badkamer

    • Keukenblok en kasten moeten heel zijn
    • Inbouwapparatuur is niet toegestaan tenzij deze van ons is
    • Wastafel, spiegel en planchet zijn aanwezig, heel en schoon
    • Toilet(ten) en kranen zijn heel en schoon (onder andere vrij van kalkaanslag)

    6. Verwarming, geiser, cv

    Over het verwijderen van gashaarden, zelf aangebrachte verwarmingsinstallaties en open toestellen, overlegt u met de opzichter (zie punt 10).

    7. Buitenruimte

    • Geen gaten of andere schade aan de buitenmuren
    • Herstel een deur met kattenluik
    • De erfafscheiding moet recht staan, in goede staat van onderhoud zijn en degelijk verankerd
    • Struiken, hagen en bomen zijn teruggesnoeid
    • De buitenruimte is vrij van vijvers, onkruid, afval, losse plantenbakken en potten

    8. Sleutels

    De sleutels van binnendeuren, kasten en ramen zitten in de sloten. Bij de eindinspectie levert u al uw sleutels in, inclusief (reserve)sleutels van eventuele:

    • Buitendeuren (hoofdentree)
    • Voordeuren, achterdeuren
    • Balkon
    • Garage
    • Schuur, berging
    • Brievenbus
    • Meterkast

    9. Voorzieningen die u zelf in de woning heeft aangebracht

    Haal zelf aangebrachte voorzieningen weg en herstel eventuele beschadigingen als gevolg van het verwijderen. Verwijderen is niet nodig als:

    • Wij u schriftelijke toestemming hebben gegeven zonder beperking 'duur van de huur'
    • De kans bestaat dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt (zie punt 10)

    Voorbeelden van zelf aangebrachte voorzieningen zijn:

    • Gordijnrails, lamellen
    • Elektrische bedrading en contactdozen
    • Wand- en plafondlampen
    • Planken
    • Kunststof schroten
    • Zonwering
    • Overkapping, serre of schuurtje
    • Schotelantennes en beugels
    • Reclamevoering huurder

    10. Asbest

    Wij laten verdacht materiaal eerst onderzoeken op asbesthoudende materialen. Als er asbest aanwezig is, laten wij het op onze kosten weghalen. Als u zelf asbesthoudende materialen heeft verwijderd zonder onze toestemming daarvoor, brengen we alle schoonmaakkosten van asbestbesmetting bij u in rekening.

 • Als u de huur van uw woning gaat opzeggen, kunt u geen nieuwe kandidaat voordragen.

 • Als u uw woning, garage of parkeerplaats niet goed achterlaat, gaan wij over tot het volgende:

  • Werkzaamheden die minder kosten dan € 250 laten wij direct voor uw rekening uitvoeren
  • Zijn de kosten hoger dan € 250? Dan krijgt u de kans om de werkzaamheden alsnog zelf uit te voeren. De kosten die wij maken omdat we de woning, garage of parkeerplaats nog niet kunnen verhuren, zijn voor uw rekening
 • Tijdens de eindinspectie controleert de kwaliteitsregisseur of u alle afgesproken zaken in orde heeft gemaakt. Dit gebeurt meestal op de laatste dag van uw huurcontract. Op die dag levert u ook de sleutels in.

  Haalt u de afgesproken einddatum niet?

  Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

 • Heeft u de huur opgezegd? Dan stoppen wij de automatische incasso of de verzending van de betaalmail.

  Zelf uw periodieke overschrijving stopzetten

  Als u de bank opdracht hebt gegeven om uw huur periodiek over te maken, of als iemand anders de huur voor u betaalt, moet u dit zelf stopzetten.

  Eindafrekening en borg

  Nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierop staan de kosten van mogelijke werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Deze kosten verrekenen we met de eventuele borg die u heeft betaald.

Neem contact op