Eindafrekening

sociale huur

Binnen 4 weken na de einddatum van uw huurcontract ontvangt u van ons de eindafrekening. Hierin staat wat u nog aan ons moet betalen of wat wij nog aan u moeten betalen. Als beide het geval is, dan verrekenen we de bedragen met elkaar.

Wat zou u van ons kunnen ontvangen?

 • De borg
 • Te veel betaalde huur
 • Tegoeden uit de afrekening servicekosten

Wat zou u nog aan ons kunnen betalen?

 • Huurachterstanden
 • Achterstanden uit de afrekening servicekosten
 • Kosten die u als huurder moet betalen voor herstel aan het pand of parkeerplaats

Vraag en antwoord

 • Na het opzeggen van de huur ontvangt u van ons een eindafrekening. Daarin staat of u iets moet bijbetalen of dat u geld van ons terugkrijgt.

 • Binnen 4 weken na het einde van uw huurcontract ontvangt u de eindafrekening van ons. Hierin staat hoeveel er nog aan huur of servicekosten openstaat. Als u de woning of de parkeerruimte niet oplevert zoals afgesproken en wij kosten moeten maken voor het herstellen ervan, brengen wij die bij u in rekening.

 • De eindafrekening bevat openstaande bedragen (die u nog moet betalen aan ons) en te ontvangen bedragen (die wij nog aan u moeten betalen). Deze bedragen verrekenen we met elkaar.

  U ontvangt van ons:
  • De borg
  • Te veel betaalde huur
  • Tegoeden uit de afrekening servicekosten

  U betaalt aan ons:
  • (huur)achterstanden
  • Achterstanden uit de afrekening servicekosten
  • Herstelkosten aan het pand die voor rekening van de huurder zijn

Neem contact op