Eindafrekening


Vraag en antwoord

 • Na het opzeggen van de huur ontvangt u van ons een eindafrekening. Daarin staat of u iets moet bijbetalen of dat u geld van ons terugkrijgt.

 • Binnen 4 weken na het einde van uw huurcontract ontvangt u de eindafrekening van ons. Hierin staat hoeveel er nog aan huur of servicekosten openstaat. Als u de woning of de parkeerruimte niet oplevert zoals afgesproken en wij kosten moeten maken voor het herstellen ervan, brengen wij die bij u in rekening.

 • De eindafrekening bevat openstaande bedragen (die u nog moet betalen aan ons) en te ontvangen bedragen (die wij nog aan u moeten betalen). Deze bedragen verrekenen we met elkaar.

  U ontvangt van ons:
  • De borg
  • Te veel betaalde huur
  • Tegoeden uit de afrekening servicekosten

  U betaalt aan ons:
  • (huur)achterstanden
  • Achterstanden uit de afrekening servicekosten
  • Herstelkosten aan het pand die voor rekening van de huurder zijn

Hulp nodig?

We helpen je graag verder

Chat met ons