Huurverhoging


Vraag en antwoord

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of en hoeveel de huur wordt verhoogd, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in 2016 en de maximale huurprijs van uw woning.
   

  Hoeveel huurverhoging krijg ik?

  Jaarinkomen lager dan € 41.056

  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2016 lager dan € 41.056? Dan komt de huurverhoging op 1,15% of 3,5%, afhankelijk van de maximale huurprijs.

  Is de huidige huur van uw woning 70% of meer van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,15%.

  Voorbeeld

  De maximale  huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 650 (dit is meer dan 70% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 41.056. Uw huurverhoging komt dan op 1,15% (= €7,48). Uw nieuwe huur wordt dan € 657,48.   

  Is de huidige huur van uw woning minder dan 70% van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 3,5%. 

  Voorbeeld

  De maximale huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 475 (dit is 70% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 41.056. Uw huurverhoging komt dan op 3,5% (= € 16,63). Uw nieuwe huur wordt dan € 491,63.

  Jaarinkomen hoger dan € 41.056

  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2016 hoger dan € 41.056? Dan gaat uw huur met 5,4% omhoog. Stel uw maximale huurprijs is € 660. Uw huidige huur bedraagt € 510. Het jaarinkomen van uw huishouden is hoger dan € 41.056. Uw huurverhoging komt dan op 5,4% (= € 27,54). Uw nieuwe huur wordt dan € 537,54.

 • De Belastingdienst vertelt ons of uw huishouden een lager inkomen, middeninkomen of hoger inkomen heeft, of dat u behoort tot de uitzonderingscategorie. U behoort tot deze laatste categorie als uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat en/of iemand in uw huishouden op 1 juli 2018 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. We gebruiken deze gegevens alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat doet u zo:

  Wij beoordelen uw bezwaar. Als wij het ermee eens zijn, ontvangt u schriftelijk bericht over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan vragen we de Huurcommissie om uitspraak te doen.

  U hoeft uw huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog, plus € 25,00 aan leges (administratiekosten). Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie.


   

  Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2018

  Een beperkte groep huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kan mogelijk met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie en een toelichting vindt u op de website van de rijksoverheid.

 • U betaalt per automatische incasso of betaalmail

  U hoeft niets te doen. Wij passen het bedrag automatisch aan en zorgen dat op de betaalmail het juiste bedrag staat.

  U heeft een periodieke overschrijving

  Vraag uw bank om het bedrag vanaf eind juni aan te passen aan de nieuwe huurprijs.

 • De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst meer informatie nodig heeft. Die vraagt ze dan direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.

 • De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet als:

  • U de maximale huur al betaalt. Uw huur wordt dan niet verhoogd
  • U een woning huurt in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages
  • Uw woning binnenkort wordt gesloopt of gerenoveerd en er al een peildatum is afgegeven. De huur wordt niet verhoogd
  • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken
  • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen
 • Als u in 2018 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

  Als u in 2018 uw inkomen permanent flink ziet dalen, maar wel 5,4% procent huurverhoging moeten betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

  Wanneer geldt de maatwerkregeling?

  Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2018 was uw inkomen van 2016.

  De maatwerkregeling geldt alleen als in 2018:

  • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 5,4% is
  • Het huishoudinkomen 2018 daalt tot onder € 41.056
  Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

  U stuurt ons een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

  • Inkomensgegevens van 2018 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2018 beneden € 41.056 zakt
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2018 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
  • Een inkomensverklaring 2017 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2018 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres
  En dan?

  We beoordelen uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 3,5%.

  Als wij uw verzoek afwijzen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.

 • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. U kunt de punten van uw woning bij ons opvragen.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

 • Gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift hoeft u de huurverhoging voorlopig niet te betalen.

  Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zie ook

Hulp nodig?

We helpen je graag verder

Chat met ons