Huurverhoging

sociale huur

Vraag en antwoord

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of en hoeveel de huur wordt verhoogd, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in 2017 en de maximale huurprijs van uw woning.
   

  Hoeveel huurverhoging krijg ik?

  Jaarinkomen lager dan € 42.436

  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2017 lager dan € 42.436? Dan komt de huurverhoging op 1,6% of 3,5%, afhankelijk van de maximale huurprijs.

  Is de huidige huur van uw woning 66,7% of meer van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,6%.

  Voorbeeld

  De maximale  huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 650 (dit is meer dan 70% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 42.436. Uw huurverhoging komt dan op 1,6% (= €10,40). Uw nieuwe huur wordt dan € 660,40.   

  Is de huidige huur van uw woning minder dan 66,7% van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 3,5%. 

  Voorbeeld

  De maximale huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 430 (dit is 63,7% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 42.436. Uw huurverhoging komt dan op 3,5% (= € 15,05). Uw nieuwe huur wordt dan € 445,05.

  Jaarinkomen hoger dan € 42.436

  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2017 hoger dan € 42.436? Dan gaat uw huur met 5,6% omhoog. Stel uw maximale huurprijs is € 660. Uw huidige huur bedraagt € 510. Het jaarinkomen van uw huishouden is hoger dan € 42.436. Uw huurverhoging komt dan op 5,6% (= € 28,56). Uw nieuwe huur wordt dan € 538,56.

 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat doet u zo:

  Wij beoordelen uw bezwaar. Als wij het ermee eens zijn, ontvangt u schriftelijk bericht over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan vragen we de Huurcommissie om uitspraak te doen.

  U hoeft uw huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog, plus € 25,00 aan leges (administratiekosten). Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie.


   

  Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2019

  Een beperkte groep huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kan mogelijk met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie en een toelichting vindt u op de website van de rijksoverheid.

 • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. U kunt de punten van uw woning bij ons opvragen.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

 • De Belastingdienst vertelt ons of uw huishouden een lager inkomen of hoger inkomen heeft, of dat u behoort tot de uitzonderingscategorie. U behoort tot deze laatste categorie als uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat en/of iemand in uw huishouden op 1 juli 2019 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. We gebruiken deze gegevens alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

 • De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst meer informatie nodig heeft. Die vraagt ze dan direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.

 • U betaalt per automatische incasso of betaalmail

  U hoeft niets te doen. Wij passen het bedrag automatisch aan en zorgen dat op de betaalmail het juiste bedrag staat.

  U heeft een periodieke overschrijving

  Vraag uw bank om het bedrag vanaf eind juni aan te passen aan de nieuwe huurprijs.

 • Gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift hoeft u de huurverhoging voorlopig niet te betalen.

  Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog.

 • We kennen verschillende maatwerkregelingen bij de huurverhoging 2019. Dit zijn geen wettelijke regelingen, maar afspraken met huurdersfederatie Alert. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje.

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor een van de regelingen? Kijkt u dan goed welke gegevens u naar ons moet opsturen en stuur de gegevens volledig en in goed leesbare scans of kopieën naar ons toe. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer uw aanvraag volledig is, ontvangt u altijd binnen 2 maanden een beslissing op uw verzoek.

  Bekijk de maatwerkregelingen

 • De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet als:

  • U de maximale huur al betaalt. Uw huur wordt dan niet verhoogd
  • U een woning huurt in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages
  • Uw woning binnenkort wordt gesloopt of gerenoveerd en er al een peildatum is afgegeven. De huur wordt niet verhoogd
  • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken
  • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen

Neem contact op