Huuraanpassing

sociale huur

Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Huurt u een sociale huurwoning? Via onze rekentool kunt u zelf uw gegevens invullen en zien of en met hoeveel procent uw huur dit jaar wordt aangepast. U ziet ook of u in aanmerking komt voor een maatwerkregeling. 

Vragen?

Door de coronacrisis zijn we telefonisch niet bereikbaar. Heeft u vragen over de huuraanpassing? Stel ze via het contactformulier

naar het contactformulier 

Vraag en antwoord

 • U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing, maar niet in alle gevallen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  Wilt u toch bezwaar maken? Gebruik dan dit bezwaarschift van de Huurcommissie. Stuur uw bezwaar vóór 1 juli 2020 naar Huurverhoging2020@eigenhaard.nl.

  Wij beoordelen uw bezwaar. Als wij het ermee eens zijn, ontvangt u schriftelijk bericht over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan vragen we de Huurcommissie om uitspraak te doen. 
   
  U hoeft uw huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog, plus € 25,00 aan leges (administratiekosten). Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie

  Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2020 

  Een kleine groep huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kan mogelijk met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie en een toelichting vindt u op de website van de rijksoverheid. 

 • Wij weten nooit precies wat uw inkomen is. We krijgen van de Belastingdienst door of uw huishouden een hoger of een lager jaarinkomen heeft dan € 43.574. Zij geven ook door welke huishoudens onder de uitzonderingscategorie vallen. Dit is als uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat en/of als iemand in uw huishouden op 1 juli 2020 de AOW-leeftijd heeft bereikt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het vastgestelde jaarinkomen van uw huishouden uit 2018.


  We gebruiken deze gegevens alleen om de huurverhoging vast te stellen.

  Is uw jaarinkomen veranderd sinds 2018? Gebruik de rekentool!

  Als uw inkomen in 2019 of 2020 is gedaald, komt u misschien in aanmerking voor een minder hoge huuraanpassing. U kunt dat zelf controleren, in onze rekentool. U ziet direct of u een lagere huurverhoging of misschien zelfs een huurverlaging kunt krijgen.

 • U betaalt per automatische incasso of betaalmail

  U hoeft niets te doen. Wij passen het bedrag automatisch aan en zorgen dat op de betaalmail het juiste bedrag staat.

  U heeft een periodieke overschrijving

  Vraag uw bank om het bedrag vanaf eind juni aan te passen aan de nieuwe huurprijs.

 • De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst meer informatie nodig heeft. Die vraagt ze dan direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.

 • De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet als:

  • U de maximale huur al betaalt. Uw huur wordt dan niet verhoogd
  • U een woning huurt in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages
  • Uw woning binnenkort wordt gesloopt of gerenoveerd en er al een peildatum is afgegeven. De huur wordt niet verhoogd
  • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken
  • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen
  • geldt ook niet als er sprake is van woonwagens, standplaatsen, kamers
 • We hebben een aantal maatwerkregelingen. Dit zijn regelingen om ervoor te zorgen dat de huur betaalbaar blijft. Het zijn geen wettelijke regelingen (waar u volgens de wet recht op heeft), maar regelingen die wij jaarlijks afspreken met huurdersfederatie Alert.

  Wilt u weten of u gebruik kunt maken van een maatwerkregeling? Beantwoord de vragen in onze rekentool. U ziet hier ook wat u moet doen om de regeling aan te vragen.

  Wilt u liever eerst zelf lezen? Bekijk hier de maatwerkregelingen.

 • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. U kunt de punten van uw woning inzien in uw Mijn Eigen Haard account. U kunt hier inloggen of een account aanmaken.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

 • Gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift hoeft u de huurverhoging voorlopig niet te betalen. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog.

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of de huur wordt aangepast en met hoeveel procent, hangt af van het inkomen van uw huishouden, de samenstelling van uw huishouden en de huurprijs van uw woning.

   

  Krijg ik een huuraanpassing en zo ja, hoeveel?

  Voor huurders met een gezamenlijk jaarinkomen t/m € 43.574, ligt de huuraanpassing tussen de 0% en de 4,4%.

  • Is de huur €619,01 of lager dan gaat uw huur met maximaal 4,4% omhoog.
  • Is de huur tussen €619,01 en €737,14 dan gaat uw huur met maximaal 2,6% omhoog.
  • Is de huur hoger dan €737,14 krijgt u geen huurverhoging.

   

  Op de huurspecificatie die u van ons heeft gekregen staat het percentage waarmee uw huur wordt aangepast. Afhankelijk van uw situatie komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkregeling om de huur betaalbaar te houden: een lagere huurverhoging, geen huurverhoging, of zelfs een huurverlaging.

   

  In deze rekentool kunt u zelf controleren met hoeveel procent uw huur wordt aangepast. U ziet ook of gebruik kunt maken van een maatwerkregeling. 

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of de huur wordt aangepast en met hoeveel procent, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden en de huurprijs van uw woning. 

  Krijg ik een huuraanpassing en zo ja, hoeveel?

  Is het gezamenlijk jaarinkomen van uw huishouden hoger dan € 43.574, en woont u in een sociale huurwoning? Dan gaat uw huur met 5,9% of met 6,6% omhoog. Is de huur lager dan € 737,14 dan gaat uw huur met 6,6% omhoog. Is de huur hoger dan gaat uw huur met 5,9% omhoog. 

  Maatwerk voor hogere inkomens in de sociale huur

  Ook voor de hogere inkomens bieden wij maatwerk voor betaalbaarheid. Afhankelijk van uw huishoudinkomen verlagen wij de huur naar € 878 of € 1.032. Als uw inkomen in 2019 of 2020 is gedaald tot onder € 43.574 komt u mogelijk in aanmerking voor een lagere huurverhoging. U kunt dit  zelf controleren door uw gegevens in te vullen in onze rekentool.

  Alle informatie over de maatwerkregelingen leest u hier.

 • De overheid bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen. Huurders met een lagere huurprijs of met een hoger inkomen krijgen daarom een wat hogere huurverhoging. Huurders die al een hoge huurprijs betalen in verhouding tot hun inkomen krijgen juist een lagere huurverhoging en kunnen soms zelfs in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. Zo werken we toe naar een betaalbare huur voor al onze huurders. In onze rekentool kunt u zien hoe het voor u zit.

  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees hieronder dan meer over onze visie op betaalbaarheid en de huuraanpassing 2020.

Neem contact op