Huuraanpassing

sociale huur

Heeft u vragen over de huuraanpassing? Stel ze via het contactformulier

Vraag en antwoord

 • U kunt geen bezwaar meer maken tegen de huuraanpassing. Dit kon tot 1 juli 2020. Kunt u uw huur niet (meer) betalen? Neem dat zo snel mogelijk contact met ons op

 • Wij weten nooit precies wat uw inkomen is. We krijgen van de Belastingdienst door of uw huishouden een hoger of een lager jaarinkomen heeft dan € 43.574. Zij geven ook door welke huishoudens onder de uitzonderingscategorie vallen. Dit is als uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat en/of als iemand in uw huishouden op 1 juli 2020 de AOW-leeftijd heeft bereikt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het vastgestelde jaarinkomen van uw huishouden uit 2018.


  We gebruiken deze gegevens alleen om de huurverhoging vast te stellen.

 • U betaalt per automatische incasso of betaalmail

  U hoeft niets te doen. Wij passen het bedrag automatisch aan en zorgen dat op de betaalmail het juiste bedrag staat.

  U heeft een periodieke overschrijving

  Vraag uw bank om het bedrag vanaf eind juni aan te passen aan de nieuwe huurprijs.

 • De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst meer informatie nodig heeft. Die vraagt ze dan direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.

 • De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet als:

  • U de maximale huur al betaalt. Uw huur wordt dan niet verhoogd
  • U een woning huurt in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages
  • Uw woning binnenkort wordt gesloopt of gerenoveerd en er al een peildatum is afgegeven. De huur wordt niet verhoogd
  • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken
  • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen
  • geldt ook niet als er sprake is van woonwagens, standplaatsen, kamers
 • We hebben een aantal maatwerkregelingen. Dit zijn regelingen om ervoor te zorgen dat de huur betaalbaar blijft. Het zijn geen wettelijke regelingen (waar u volgens de wet recht op heeft), maar regelingen die wij jaarlijks afspreken met huurdersfederatie Alert.

 • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur. U kunt de punten van uw woning inzien in uw Mijn Eigen Haard account. U kunt hier inloggen of een account aanmaken.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Deze maximumprijs is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

 • Gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift hoeft u de huurverhoging voorlopig niet te betalen. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog.

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of de huur wordt aangepast en met hoeveel procent, hangt af van het inkomen van uw huishouden, de samenstelling van uw huishouden en de huurprijs van uw woning.

   

  Krijg ik een huuraanpassing en zo ja, hoeveel?

  Voor huurders met een gezamenlijk jaarinkomen t/m € 43.574, ligt de huuraanpassing tussen de 0% en de 4,4%.

  • Is de huur €619,01 of lager dan gaat uw huur met maximaal 4,4% omhoog.
  • Is de huur tussen €619,01 en €737,14 dan gaat uw huur met maximaal 2,6% omhoog.
  • Is de huur hoger dan €737,14 krijgt u geen huurverhoging.

   

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of de huur wordt aangepast en met hoeveel procent, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden en de huurprijs van uw woning. 

  Krijg ik een huuraanpassing en zo ja, hoeveel?

  Is het gezamenlijk jaarinkomen van uw huishouden hoger dan € 43.574, en woont u in een sociale huurwoning? Dan gaat uw huur met 5,9% of met 6,6% omhoog. Is de huur lager dan € 737,14 dan gaat uw huur met 6,6% omhoog. Is de huur hoger dan gaat uw huur met 5,9% omhoog. 

 • De overheid bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen. Huurders met een lagere huurprijs of met een hoger inkomen krijgen daarom een wat hogere huurverhoging. Huurders die al een hoge huurprijs betalen in verhouding tot hun inkomen krijgen juist een lagere huurverhoging en kunnen soms zelfs in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. Zo werken we toe naar een betaalbare huur voor al onze huurders.

  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees hieronder dan meer over onze visie op betaalbaarheid en de huuraanpassing 2020.

Neem contact op