Servicekosten

parkeerruimte

Vraag en antwoord

 • U betaalt elke maand een voorschot, samen met de huur. Elk jaar vergelijken we de werkelijk gemaakte kosten met het betaalde voorschot. Het verschil verrekenen we. Het kan zijn dat u geld terugkrijgt of dat u moet bijbetalen. Soms is het verschil te klein en gebeurt er niets.

 • U gaf ons toestemming om elke maand de huur van uw IBAN te halen. Maar dit is geen huur. Daarom mogen wij de automatische incasso niet gebruiken. U moet het bedrag zelf overmaken.

 • Een huismeester zet zich in voor een gebouw en haar huurders. Een wijkbeheerder zet zich in voor de buurt en haar huurders. Huurders betalen 70% van de kosten van de huismeester of wijkbeheerder. En wij betalen de overige 30%. De kosten van de huismeester worden verdeeld over alle huurders in het gebouw. En de kosten van de wijkbeheerder worden verdeeld over de huurders uit de buurt

 • We willen niet dat u een te hoog voorschot betaalt. Maar we willen ook niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de kosten zo goed mogelijk in en passen we het bedrag eventueel aan. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

  Wij passen 2 keer per jaar de voorschotten aan. Op 1 juli de servicekosten en op 1 januari de stookkosten. Wordt uw bedrag aangepast? Dan sturen wij u een bericht.

 • De meters in uw woning worden beheerd door Techem. Het is een overzicht van uw persoonlijke verbruik. Dit zijn de werkelijke standen van de meters in uw huis.

 • U betaalt elke maand servicekosten voor alles wat te maken heeft met de algemene ruimte(n) bij uw woning. U betaalt mee aan bijvoorbeeld:

  • Schoonmaak
  • Huismeester
  • Verlichting
  • Elektraverbruik
  • Lift

  U betaalt een voorschot. Elk jaar vergelijken we dit betaalde voorschot met de gemaakte kosten. Het verschil verrekenen we met u. Welke servicekosten u betaalt verschilt per woning.

 • Binnen 30 dagen nadat u de brief heeft ontvangen maken wij het geld aan u over. Heeft u een achterstand? Dan verrekenen we het daarmee.

 • Bedragen onder € 4,50 brengen wij niet in rekening. Wel sturen wij u de afrekening.

 • De meters in uw woning worden beheerd door Ista. Het is een overzicht van uw persoonlijke verbruik. Dit zijn de werkelijke standen van de meters in uw huis.

 • Niet alle kosten worden elk jaar verrekend. Wij kwamen met huurdersbelangvereniging Alert overeen om voor sommige kosten een fonds in te richten. U betaalt elke maand een klein bedrag aan het fonds, waarmee een buffer wordt opgebouwd. 

  Wij zijn verplicht u de stand van de fondsen te laten weten. Er zijn fondsen voor de volgende kosten: 

  • Riool ontstopping en Schoonmaken dakgoten
  • Reparatie algemene verlichting 
  • Glasverzekering 
  • Mechanisch ventilatie
  • Schoorsteenvegen

  Dit zijn de standen per 31 december 2019:

  Riool ontstopping                                € 315.794,00

  Reparatie algemene verlichting       - € 6.062,00

  Glasverzekering                                  - € 347.750,00

  Mechanisch ventilatie                          € 35.977,00

  Schoorsteenvegen                              - € 8.824,00

  In een aantal fondsen zit een overschot. Daar staat dan een min teken voor het bedrag. Bij andere fondsen zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Elke 3 jaar bekijken wij de stand van het fonds. En bepalen we of we de maandelijkse voorschotten moeten verhogen of verlagen.

 • U en uw buren betalen samen voor het schoonmaken van de algemene ruimten van uw gebouw.

 • Dit zijn de kosten voor alles wat stroom gebruikt in de algemene ruimten van uw gebouw. Bijvoorbeeld de verlichting van de hal of de lift.

 • Wij brengen administratiekosten in rekening voor het samenstellen van de afrekening servicekosten.

Neem contact op