Servicekosten

Heeft u vragen over de servicekosten? Lees hier meer of bekijk de animatie.


Vraag en antwoord

 • U betaalt elke maand een voorschot, samen met de huur. Elk jaar vergelijken we de werkelijk gemaakte kosten met het betaalde voorschot. Het verschil verrekenen we. Het kan zijn dat u geld terugkrijgt of dat u moet bijbetalen. Soms is het verschil te klein en gebeurt er niets.

 • U gaf ons toestemming om elke maand de huur van uw IBAN te halen. Maar dit is geen huur. Daarom mogen wij de automatische incasso niet gebruiken. U moet het bedrag zelf overmaken.

 • De warmtewet beschermt gebruikers – u dus - tegen te hoge tarieven. Als uw woning gekoppeld is aan een collectief systeem dan zijn wij uw warmteleverancier.

  U betaalt alleen de kosten voor de werkelijk geleverde warmte.

  Elk jaar stelt de overheid een maximum tarief vast. Voor 2018 is dat € 24,05 per Gigajoule. Zo zorgen we er voor dat huurders met een collectieve installatie niet relatief meer betalen dan huurders met een eigen verwarmingsketel.

 • Deze kosten gaan niet over het verbruik, maar over het gebruik van het systeem. Als u gebruik maakt van een collectieve verwarming in het gebouw, dan krijgt u van ons de afrekening voor de verwarming en warm water. Daarbij horen de kosten voor transport van gas en elektra, de meters en het onderhoud.

 • Een huismeester zet zich in voor een gebouw en haar huurders. Een wijkbeheerder zet zich in voor de buurt en haar huurders. Huurders betalen 70% van de kosten van de huismeester of wijkbeheerder. En wij betalen de overige 30%. De kosten van de huismeester worden verdeeld over alle huurders in het gebouw. En de kosten van de wijkbeheerder worden verdeeld over de huurders uit de buurt

 • We willen niet dat u een te hoog voorschot betaalt. Maar we willen ook niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de kosten zo goed mogelijk in en passen we het bedrag eventueel aan. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

  Wij passen 2 keer per jaar de voorschotten aan. Op 1 juli de servicekosten en op 1 januari de stookkosten. Wordt uw bedrag aangepast? Dan sturen wij u een bericht.

 • De meters in uw woning worden beheerd door Techem. Het is een overzicht van uw persoonlijke verbruik. Dit zijn de werkelijke standen van de meters in uw huis.

 • U betaalt elke maand servicekosten voor alles wat te maken heeft met de algemene ruimte(n) bij uw woning. U betaalt mee aan bijvoorbeeld:

  • Schoonmaak
  • Huismeester
  • Verlichting
  • Elektraverbruik
  • Lift

  U betaalt een voorschot. Elk jaar vergelijken we dit betaalde voorschot met de gemaakte kosten. Het verschil verrekenen we met u. Welke servicekosten u betaalt verschilt per woning.

 • Wij maken binnen 30 dagen na de brief het geld over op uw IBAN.

 • Bedragen onder € 4,50 brengen wij niet in rekening. Wel sturen wij u de afrekening.

 • De meters in uw woning worden beheerd door Ista. Het is een overzicht van uw persoonlijke verbruik. Dit zijn de werkelijke standen van de meters in uw huis.

 • Niet alle kosten worden elk jaar verrekend. Wij kwamen met huurdersbelangvereniging Alert overeen om voor sommige kosten een fonds in te richten. U betaalt elke maand een klein bedrag aan het fonds, waarmee een buffer wordt opgebouwd. 

  Wij zijn verplicht u de stand van de fondsen te laten weten. Er zijn fondsen voor de volgende kosten: 

  • Riool ontstopping en Schoonmaken dakgoten
  • Reparatie algemene verlichting 
  • Glasverzekering 
  • Mechanisch ventilatie
  • Schoorsteenvegen

  Dit zijn de standen per 31 december 2018:

  Riool ontstopping                                € 209.194,78

  Reparatie algemene verlichting       - € 91.059,19

  Glasverzekering                                  - € 391.817,14

  Mechanisch ventilatie                          € 103.128,19

  Schoorsteenvegen                              - € 1.650,10

  In een aantal fondsen zit een overschot. Daar staat dan een min teken voor het bedrag. Bij andere fondsen zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Elke 3 jaar bekijken wij de stand van het fonds. En bepalen we of we de maandelijkse voorschotten moeten verhogen of verlagen.

 • U en uw buren betalen samen voor het schoonmaken van de algemene ruimten van uw gebouw.

  We bepalen het voorschot op basis van de verdeling: hoe meer u gebruik maakt van de algemene ruimte, hoe groter uw aandeel is.

  melden-vervuiling

 • Dit zijn de kosten voor alles wat stroom gebruikt in de algemene ruimten van uw gebouw. Bijvoorbeeld de verlichting van de hal of de lift.

  We bepalen het voorschot op basis van de verdeling: hoe meer u gebruik maakt van de algemene ruimte, hoe groter uw aandeel is.

 • Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het meten van de standen van het energiebedrijf. Deze kosten kunnen elk jaar verschillen. Ze zijn nooit hoger dan het door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde maximum van dat jaar. Dit was € 309,52 in 2018. Daarnaast staan onze eigen administratiekosten daar bij.

Hulp nodig?

We helpen je graag verder

Chat met ons