Weten en Regelen

klachten over urgentie en woningtoewijzing

Klachten over urgentie en woningtoewijzing

Ik heb een klacht over de woningtoewijzing. Wat kan ik doen?

Bij het toewijzen  van sociale huurwoningen moeten we ons houden aan de regels uit de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin staan de regels waar een woningzoekende aan moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet goed zijn toegepast? Dan kunt een klacht indienen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. 

Amsterdam

Bezwaar indienen Amsterdam

Zaanstad

Bezwaar indienen Zaanstad