Weten en Regelen

huren in een koopcomplex

Huren in een koopcomplex

Als u een woning huurt in een gebouw waarin naast huurwoningen ook koopwoningen zijn, woont u in een gemengd gebouw. Een Vereniging van Eigenaren maakt dan regels en neemt besluiten over het gebouw.

Vereniging van Eigenaren beslist

In een gebouw waar meerdere koopwoningen zijn beslist een Vereniging van Eigenaren (VvE) over dat gebouw. Omdat u geen eigenaar van uw woning bent kunt u hier niet aan deelnemen. Wij behartigen uw en onze belangen.

Regels in het gebouw

Meestal stelt een VvE regels op, een Huishoudelijk Reglement. Bijvoorbeeld over wat u mag veranderen aan uw woning. Daar moeten alle bewoners van het gebouw zich aan houden. Vraag daarom altijd toestemming aan ons als u iets wilt veranderen. Dat kan via  het formulier Aanvragen verbouwing.

U krijgt de regels als u het huurcontract tekent. Veranderen de regels? Dan krijgt u een nieuw overzicht van ons.

Uw mening telt

Voordat wij een standpunt innemen binnen de VvE over een onderwerp dat gevolgen heeft voor de hoogte van de servicekosten, vragen we eerst wat u daarvan vindt. Bijvoorbeeld bij het inhuren van een schoonmaakbedrijf. Dat doen we met een enquête. De uitslag van de enquête telt mee in het besluit. Ook via uw bewonerscommissie kunt u invloed uitoefenen.

Reparatieverzoeken

Is er iets stuk in uw woning of gebouw? Gebruik dan het formulier Reparatieverzoek om uw reparatieverzoek in te dienen. Als het een reparatie in uw woning is, voeren wij de reparatie uit. Is het een reparatie in een gemeenschappelijke ruimte? Dan laat de VvE de reparatie uitvoeren. Wij letten erop dat dit goed gebeurt.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over het gebouw waarin u woont? Geeft deze aan ons door. Wij bespreken ze dan met de VvE.