Overlast bedrijfsruimte

bedrijfsruimte

Huurt u een bedrijfsruimte en heeft u overlast van een andere bedrijfsruimte of buren? Ga dan eerst zelf het gesprek aan en probeer goede afspraken te maken om de overlast te verhelpen. Helpt dit niet, dan kunt u contact opnemen met Beter Buren voor bemiddeling.

Wanneer helpt Eigen Haard?

Als een gesprek en bemiddeling niet heeft geholpen, kunnen wij in sommige situaties bemiddelen. Meld de overlast via onderstaand formulier. We voeren gesprekken, doen onderzoek en schakelen instanties in als dat nodig is.

Overlastformulier bedrijfsruimte

Ernstige overlast

Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten direct contact op met de politie. Bel bij zeer ernstige gevallen 112.

Neem contact op