Loden drinkwaterleidingen

Er is veel aandacht voor de loden drinkwaterleidingen en de kwaliteit van het kraanwater. We verwijderden de meeste loden waterleidingen al in de jaren 80. Maar er kunnen restanten van oude waterleidingen voorkomen.

Als we restanten van loden waterleidingen vinden, informeren we zo snel mogelijk eerst de bewoners. Waar het technisch kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Heeft u meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

Meest gestelde vragen

 •  In huizen gebouwd voor 1945, is lood vaak toegepast. Tussen 1945 en 1960 zijn vaak al andere materialen gebruikt. Sinds 1960 is de aanleg van loden waterleidingen niet meer toegestaan. Bij renovaties en groot onderhoud van oudere woningen zijn de afgelopen jaren veel loden leidingen weggehaald en vervangen door leidingen van koper of kunststof.
 • We onderzoeken alle woningen van voor 1960 op restanten van loden waterleidingen. We doen archiefonderzoek, komen langs en laten, als het nodig is, watertests uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Vinden we resten van loden waterleidingen dan informeren we u. Als het kan verwijderen we de restanten van loden waterleidingen zo snel mogelijk.
 • Loden waterleidingen worden sinds 1960 niet meer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we koper of kunststof. Sinds de jaren’80 hebben we de meeste loden waterleidingen uit woningen van voor 1960 al verwijderd. Er kunnen echter nog restanten van loden waterleidingen voorkomen. Deze restanten van waterleidingen – soms korte stukken - zie je vaak niet, want ze liggen in of onder de begane grondvloer of zijn weggewerkt achter leidingschachten. Als het kan verwijderen we deze restanten van loden waterleidingen direct.
 • Sinds de jaren 80 hebben we de meeste loden waterleidingen uit onze woningen verwijderd. Er kunnen nog restanten van loden waterleidingen voorkomen, met name buiten de woningen. Het gaat dan vooral om leidingen de je niet ziet en nog verstopt zitten in muren, funderingen en onder vloeren.
 • We hebben zo’n 19.000 woningen die voor 1960 zijn gebouwd. Die onderzoeken we allemaal steekproefsgewijs. Per gebouw nemen we bij circa 10 procent van de woningen watertesten af. We doen dit stadsdeel voor stadsdeel (in Amsterdam) of per gemeente. We sturen u een brief als uw gebied aan de beurt is.

  Vinden we een te hoog loodgehalte dan informeren we u direct. Vervolgens kijken we waar de loden leidingen zitten. Vinden we loden waterleidingen dan maken we een plan om die te verwijderen. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak.

  Ook voeren we op verzoek van bewoners watertesten uit en bij projecten waar we bezig zijn met verduurzamen of renovaties. 
 • Bij elke woning of elk complex van woningen waar we loden drinkwaterleidingen aantreffen informeren we bewoners zo snel mogelijk. Het snel kunnen vervangen van de waterleidingen is afhankelijk van de plek waar het lood zit. We proberen dat zo snel mogelijk te doen en informeren bewoners over de aanpak.
 • Heeft u vragen over uw gezondheid door looddeeltjes in uw kraanwater, dan kunt u contact opnemen met de GGD, het consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg. Zij kunnen advies geven dat is afgestemd op uw situatie. Kijk voor meer informatie op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen. 
  Medewerkers van de GGD kunnen ook advies geven dat is afgestemd op uw individuele situatie. Daarvoor is de GGD telefonisch bereikbaar op 020 555 5911.  
 • Vermoedt u dat er restanten van loden waterleidingen in uw woning zijn? Neem contact met ons op. We bekijken de archieven, komen langs of laten en watertest uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Als we restanten van loden waterleidingen aantreffen informeren wij u. Als het kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct.
 • Als u een woning heeft gekocht van vóór 1960 en u vermoedt dat er restanten van loden leidingen in uw woning aanwezig zijn, neem dan contact op met ons. Wij kunnen u vertellen wat er bekend is over loden waterleidingen en uw woning