Veel gestelde vragen nieuw woningwaarderingsstelsel

Wat betekent WWS?

WWS is de afkorting van WoningWaarderingsStelsel. Elke huurwoning krijgt WWS-punten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, het aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en de maximale huur.  

Waarom worden de WWS-punten aangepast?

Per 1 oktober speelt de WOZ-waarde van uw woning een grotere rol bij de puntentoekenning. Dat heeft de regering besloten, die vindt dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering.  

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’. Uw gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning vast. Dat geldt voor koop- en huurwoningen. De WOZ- waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen.   

Waar kan ik de WOZ-waarde voor mijn woning opvragen?

U kunt de WOZ-waarde van uw woning opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft. De WOZ-waarde van uw woning staat ook op de beschikking die u jaarlijks krijgt voor de gemeentelijke heffingen. Vanaf volgend jaar stuurt de gemeente de WOZ-beschikking zowel aan Eigen Haard als de huurders.   

Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat altijd over het voorgaande jaar.  

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als u vindt dat deze te hoog is, kunt u contact opnemen met uw gemeente.  

In welke gevallen wordt de huur verlaagd?

Als de netto huurprijs van de woning per 1 oktober boven de maximale huurprijs uitkomt.  

Hoeveel bedraagt de huurverlaging?

Als de netto huurprijs van de woning per 1 oktober boven de maximale huurprijs uitkomt dan wordt de netto huurprijs (zonder servicekosten) verlaagd tot de maximale huurprijs.  

Geldt de nieuwe WWS en een eventuele huurverlaging ook voor vrije sector huur?

Nee.  

Is de wijziging van het puntenstelsel ook van toepassing op onzelfstandige woonruimten en woonwagens?

Nee. Deze vallen ook na 1 oktober 2015 nog onder het huidige puntenstelsel.  

Door het nieuwe WWS is de maximale huurprijs van mijn woning gestegen. Moet ik per 1 oktober meer huur gaan betalen?

Nee. U blijft de huur betalen die u al betaalde. Alleen als de maximale huur lager wordt dan uw huidige huur betaalt u vanaf 1 oktober een lagere huur. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u ons een brief gekregen.

Mijn buren hebben een brief gekregen waarin staat dat hun huur wordt verlaagd, omdat de woning minder WWS-punten heeft gekregen. Krijg ik nu ook een lagere huur?

Alle huurders die minder huur gaan betalen, hebben een brief gekregen. Het is mogelijk dat in hetzelfde gebouw de ene huurder wel een brief heeft gekregen en de andere niet. Bijvoorbeeld als u al een lagere huur betaalde dan uw buren. Dan betaalt u waarschijnlijk al minder huur dan de maximale huur.  

Wat gebeurt er met de huurprijs als de WOZ waarde volgend jaar wijzigt?

Wij ontvangen jaarlijks bericht van de gemeente over uw nieuwe WOZ-waarde. Met deze waarde rekenen we de punten ieder jaar opnieuw uit. Als de huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt, passen we deze aan.