Prinses Irenelaan 12

Uithoorn|108m2|5 kamers |Woonhuis

{{ places.title }}
 • {{ distanceConversion(value.nearest, places.units) }}
 • Te koop
  • Koop € 280.000 k.k.
  • Totale oppervlakte108 m2
  • Aantal kamers5
  • Bouwjaar1947
  • Soort bouwBestaande bouw
 • Voorzieningen Tuin
  • VerkoopmakelaarEigen Haard Brockhoff
  • Emailinfo@brockhoff.nl
  • Telefoonnummer020-5437373

 

OPEN HUIS: loop vrijblijvend binnen!
- ZATERDAG 14 SEPTEMBER TUSSEN 10:00 en 12:00 uur of
- DONDERDAG 19 SEPTEMBER TUSSEN 15:00 en 17:00 uur

Prettige EINDWONING grenzend aan het Oude Dorp van Uithoorn met achtertuin gelegen op het noordoosten. Het betreft een casco kluswoning waarvan de fundering recent is hersteld. De woning beschikt momenteel over 4 slaapkamers, waarvan de royale kamer op zolder eventueel is te splitsen in een extra kamer (evt. d.m.v. van plaatsen dakkapel). Daarnaast beschikt de woning over een diepe tuin met externe stenen berging en achterom. Parkeren is gratis.

De kade aan de Amstel in het (oude) centrum van Uithoorn is recentelijk omgetoverd tot een prachtige boulevard waar ruimte is voor (water) recreatie of lekker op het terras te zitten. Ook diverse winkels en openbaar vervoer zijn op loopafstand bereikbaar. Al met al dus een zeer prettige en dynamische woonomgeving.

For English see below!

Bouwjaar 1947, woonoppervlakte circa 108 m², gelegen op eigen grond.

Begane grond: via de voortuin bereikt u de entree. In de hal bevindt zich de meter/trapkast en de trap naar de eerste verdieping. De voormalige toiletruimte is casco (alle aansluitingen zijn aanwezig). De woonkamer is heerlijk licht door de grote raampartijen en de extra zijramen. De open keuken is casco en kan dus geheel naar eigen wens van koper worden ingericht en geeft toegang tot de achtertuin. De diepe achtertuin is gelegen op het noordoosten en beschikt over een stenen schuur.

Tweede verdieping: overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken. De verdieping is voorzien van drie (slaap)kamers en een badkamer. In het midden is de vaste trap naar de tweede verdieping. Twee (slaap)kamers zijn zeer royaal en één slaapkamer is wat kleiner. De badkamer is casco en reeds voorzien van alle aan- en afvoerbuizen.

Tweede verdieping: Via een vaste trap is de tweede etage bereikbaar. De mogelijkheid bestaat om hier eventueel twee kamers van goed formaat te creëren. Eventueel kunt u de vaste steektrap verplaatsen wat nog eens extra ruimte en indeelbaarheid geeft.

Bijzonderheden:
• Woning is zéér centraal gelegen, nabij het oude dorp, de Amstel en alle voorzieningen;
• Woning beschikt over 3 slaapkamers en ruime zolderverdieping;
• Het betreft een casco kluswoning, voorzien van elektra-, gas- en wateraansluiting in de meterkast en nieuwe fundering;
• Het transport geschiedt via notariskantoor Bellaar te Amstelveen;
• In de koopakte worden diverse clausules opgenomen. De makelaar informeert u hierover graag en stuurt u graag alle relevante stukken toe.
• Verkoop uitsluitend voor eigen bewoning als zijnde hoofdverblijf. Hiervoor wordt een clausule met kettingbeding in de koopakte opgenomen;
• Het perceel dient nog kadastraal uitgemeten te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van koper.
• Er wordt een erfdienstbaarheid met betrekking tot het achter- en zijpad gevestigd.

Voorrang aan doorstromers
Woont u nu in een huurwoning van Eigen Haard en wilt u van Eigen Haard een woning kopen? Dan krijgt u voorrang op andere belangstellenden. U krijgt deze voorrang omdat de huurwoning die u achterlaat, beschikbaar komt voor een andere woningzoekende die voldoet aan de toewijzingscriteria voor de woning. Woont u in een sociale huurwoning van een Amsterdamse woningcorporatie? Ook dan kunt u voorrang krijgen. Vraag ernaar tijdens de bezichtiging.

Disclaimer
De getoonde informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van beschikbare gegevens, maar kan afwijken van de werkelijke situatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN HOUSE:
SATURDAY SEPTEMBER 14TH BETWEEN 10.00 AM AND 12.00 PM
THURSDAY SEPTEMBER 19TH BETWEEN 3.00 AND 5.00 PM

Pleasant CORNER HOUSE adjacent to the Old Village of Uithoorn, with a backyard located towards northeast. It is a house thats needs a full renovation, but with new main pipework and where the foundation has recently been restored. The property currently has 4 bedrooms, of which the spacious room in the attic can possibly be split into an extra room (possibly with the use of a dormer windows). The house has a deep garden with external stone shed and back entry. Parking is free.

The quay on the Amstel in the (old) center of Uithoorn has recently been totally transformed into a beautiful boulevard where there is room for (water) recreation or to sit on the terrace. Various shops and public transport are also within walking distance. All in all a very pleasant and dynamic living environment for all ages.

Built in 1947, living area approximately 108 m², located on private land.

Ground floor: through the front garden you reach the entrance. In the hall is the meter / stair cupboard and the stairs to the first floor. The former toilet is hull (all connections are present). The former toilet is hull (all connections are present). The living room is wonderfully light through the large windows and the extra side windows. The open kitchen is hull and can therefore be furnished entirely to the wishes of the buyer and gives access to the back garden. The deep back garden is located towards the northeast and has a stone barn.

1st floor: a landing which gives access to all rooms. The floor has three (bed) rooms and a bathroom. In the middle there is a fixed staircase to the second floor. Two (bed) rooms are very spacious and one bedroom is a bit smaller. The bathroom is hull and thatched with all supply and drain pipes.

Second floor: The second floor can be reached via a fixed staircase. The possibility exists here to create two rooms of good size. Optionally, you can move the stairs, which gives you extra space and layout.

Details:
• Property is very centrally located, near the old village, the Amstel and all amenities;
• Property has 3 bedrooms and spacious attic floor;
• It is a housing job. The house is equipped with all connections for electricity, gas and water in the meter cupboard and has a new foundation;
• Delivery through project notary Bellaar, Amstelveen;
• Several clauses will be attached to the selling contract. Kindly we inform you about these clauses;
• Sell exclusively for own occupancy as being the principal residence. A perpetual clause will be included in the deed of sale;
• The costs for defining/ separating the individuel plot area are for buyers costs;

Priority Current Tenants of Eigen Haard
Are you currently renting a house/apartment from Eigen Haard and are you interested in buying a property from Eigen Haard? In that case you get priority over other candidates. Eigen Haard grants this priority because the rental property you are leaving will be available for candidates who meet the allocation requirements for the property. Do you live in a social rental home of an Amsterdam housing association? Even then you can get priority. Ask about it during the viewing.

Disclaimer
The given information has been carefully composed based on the available information, though can differ from the actual situation. No rights can be derived from this.


Vergelijkbare woningen

Vergelijkbare woning

Montfoorthof 146

Amsterdam Zuidoost
Appartement | 112m2 | 5 kamers

€ 245000,-
Vergelijkbare woning

Montfoorthof 146

Amsterdam Zuidoost
Appartement | 112m2 | 5 kamers

€ 245000,-
Chat met ons