Woningruil

Wilt u groter of kleiner wonen? Of in een andere buurt of stad? Dan kunt u uw woning ruilen. U moet zelf op zoek gaan naar een ruilpartner. Kijk bijvoorbeeld eens op www.HuisjeHuisje.nlen download de gratis app. Wij sluiten bij woningruil een nieuwe huurovereenkomst met de ruilpartner. Informeer daarom altijd eerst bij ons naar de nieuwe huurprijs voordat u op zoek gaat naar een ruilpartner.

Algemene regels

 • U ruilt met de hoofdbewoner van een andere woning.
 • Is uw nieuwe ruilwoning een sociale huurwoning (huur tot € 710,68)? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 40.056.
 • Is uw nieuwe woning een vrije sector huurwoning? Ruilen naar een vrije sector huurwoning kan alleen als u over voldoende inkomen beschikt. Uw inkomen mag ook niet hoger zijn dan € 55.500. Dit is het maximale inkomen dat wij hanteren voor onze vrij sector huurwoningen. Als u nu een sociale huurwoning van ons huurt, geldt er geen bovengrens.
 • Informeer altijd naar de toekomstige huurprijs voordat u een ruilpartner zoekt. We sluiten namelijk altijd een nieuwe huurovereenkomst af waardoor de huurprijs kan wijzigen. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. 
 • U woont minimaal één jaar in uw huidige woning.
 • De ruilwoning past bij uw gezinssamenstelling. *
 • In een aangepaste woning mag alleen iemand wonen die minder valide is.
 • Beide ruilpartners hebben geen huurachterstand of andere openstaande rekeningen.
 • Het eerste jaar kan uw ruilpartner (die in onze woning komt wonen) de huur van de woning niet opzeggen. Wij sluiten in eerste instantie een huurcontract voor een jaar af. Pas daarna zetten we het om naar een contract voor onbepaalde tijd.

* Grote woningen zijn schaars. Woont u in een grote woning van Eigen Haard (vanaf 70m2 en 5 kamers), dan moet uw woningruilpartner minimaal 3 kinderen onder de 18 jaar hebben.

Toestemming vragen

Voor woningruil heeft u toestemming nodig van:

 • Ons. Vraag toestemming aan met het aanvraagformulier.
 • De verhuurder van de woning van uw ruilpartner.

Beoordeling van de woningruil

Wij laten u en uw ruilpartner per brief weten of we uw aanvraag goed- of afkeuren. Als iedereen het eens is met de ruil nodigen wij u uit om uw huur op te zeggen. En uw ruilpartner om een nieuw huurcontract te ondertekenen.

Duur van de procedure

De procedure duurt 2 tot 3 maanden. Pas als u de nieuwe huurcontracten heeft ondertekend, kunt u van woning ruilen. Als u eerder verhuist kunnen wij de ruil alsnog afwijzen. Dan moeten u en uw ruilpartner de ruilwoning verlaten.

Kosten voor uw ruilpartner bij het tekenen van het huurcontract:

 • € 250 borg bij een sociale huurwoning / één maand netto huur borg bij een vrije sector huurwoning
 • € 42 (prijspeil 2016) administratiekosten

Welke inkomensgegevens moet ik aanleveren?

Inkomensverklaring 2016 óf definitieve aanslag Inkomstenbelasting (2016). Let op, geen voorlopige/definitieve beschikking zorgtoeslag.

1. Als u of uw partner niet heeft gewerkt in 2016, vraag dan toch een inkomensverklaring op. U ontvangt dan een verklaring van geen inkomen. Deze verklaring wordt geaccepteerd. Kinderen (minderjarig of meerderjarig) hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren.
 
LET OP: Wij accepteren ook digitale inkomensverklaringen uit Mijn Belastingdienst.

2. Loonstroken/uitkeringsspecificatie/specificatie studiefinanciering van de afgelopen drie maanden. Als u nog geen drie maanden werkt, maar daarvoor bijvoorbeeld een uitkering had, dan uitkeringsspecificatie ook toevoegen. Wij moeten het actuele inkomen van de afgelopen drie maanden kunnen bepalen.

In geval van pensioen:
 
 • Jaaropgave AOW en/of bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Specificatie aanvullend pensioen (wordt 1x per jaar verstrekt, tenzij er wijzigingen zijn). Let op: Met deze specificaties aanvullend pensioen wordt NIET de jaaropgave van de pensioenverstrekker bedoeld, maar de jaarlijkse vaststelling van het maandinkomen. Wij accepteren geen bankafschriften met het pensioenbedrag in plaats van de specificatie.

Aanvullende gegevens van ondernemers & ZZP-ers
Wij vragen ondernemers & ZZP-ers het volgende extra, naast de verplichte inkomensverklaring:

 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
 • Officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld door boekhouder of accountant met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen.
 • Staat er op de inkomensverklaring geen inkomen vermeld, is het inkomen op bais van de winst/verliesrekening te hoog of kan de ondernemer geen winst/verliesrekening verstrekken? Dan toetsen we het huidige inkomen aan de hand van een prognose van de te verwachten winst, aftrekposten en belastbaar inkomen in 2017, opgesteld door boekhouder of accountant.

 
Chat met ons