Sociale Huur

Onze woningen met een huur lager dan € 710,68 verhuren we via WoningNet. Hier vindt u het aanbod, voorwaarden en procedures.

 Voor lage inkomens

Woningen met een huur lager dan € 710,68 zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot € 35.739. Voor bepaalde groepen zijn er uitzonderingen. Op de website WoningNet vindt u alle informatie. Deze regel geldt alleen voor nieuwe huurcontracten.

Woningen voor voorrangskandidaten

We reserveren jaarlijks een percentage woningen voor zogenaamde voorrangskandidaten. Dit kunnen statushouders zijn, maar ook mensen die hun huis uit moeten vanwege sloop of renovatie, mensen met een sociale of medische indicatie en kwetsbare doelgroepen.. Dat is onderdeel van onze maatschappelijke taak. Om te zorgen voor voldoende woonruimte, bouwen we extra woningen. We hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente en huurders. Deze afspraken kunt u hier bekijken.

WoningNet

Onze woningen met een huur tot € 710,68 verhuren we via WoningNet. Hier vindt u het aanbod en de procedure.

Urgentie en indicatie

Een urgentie of een indicatie voor een speciale woning vraagt u aan bij uw gemeente. Op WoningNet vindt u per gemeente een overzicht van de mogelijkheden.

Jongerenwoningen

Tussen de 18 en 28 jaar? Lees meer over onze speciale contracten voor jongeren.

Chat met ons