Ringdijk

  • Soort project: Nieuwbouw
  • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam Oost

Wij willen onze panden aan de Ringdijk (nr 4, 6,7 8) aanpakken. De afgelopen jaren hebben we verschillende scenario's onderzocht en besproken met omwonenden.

Om welke woningen gaat het ?

We hebben op de Ringdijk zes panden met samen negen woningen. Het gaat om de nummers 2 en 4 tot en met 8. Achter de woningen ligt een binnentuin die volledig bebouwd is met een bedrijfsruimte. Die was vroeger in gebruik door een confectiebedrijf, nu zit er antikraak in. Ringdijk nummer 5 is een gemeentelijk monument en Ringdijk 4 is aangemerkt als beeldbepalend.  De panden op de Ringdijk 1 en 3 zijn niet van ons. 

Wat willen we doen?

  • Bij de nummers 6, 7 en 8 onderzoeken we of we de woningen kunnen slopen. Met als doel iets meer en duurzamere sociale huurwoningen terugbouwen. Van negen naar dertien woningen.
  • Het monumentale pand op nummer 5 slopen we niet.
  • Het pand op nummer 2 willen we ook laten staan.
  • Het pand op nummer 4 is beeldbepalend en in een hele slechte technisch staat. Waardoor sloop waarschijnlijk nodig is. We onderzoeken hoe we het karakteristieke van het pand kunnen behouden.
  • We willen de bedrijfsruimte op het binnenterrein vervangen door nieuwe bedrijfsruimte met een kleiner oppervlak voor creatieve ondernemers. De ruimte die dan overblijft wordt gemeenschappelijke ruimte voor de bedrijfsruimte en tuinen voor de sociale huurwoningen op nummer 6, 7 en 8. 

Overleg met buurt

Deze plannen maakten we in overleg met een groep buurtbewoners. Deze groep heeft in het verleden aangegeven tegen woningbouw te zijn op het binnenterrein. Dat gaan we dus ook niet doen.

Hoe nu verder?

Het is een lang traject en we werken de plannen verder uit. We informeren buurtbewoners via nieuwsbrieven en deze website.

Renovatie Simon Stevin klaar!

Afgelopen december leverden we om de hoek van de Ringdijk  onze gerenoveerde woningen aan de Simon Stevinstraat straat 2 tot en met 12 op. We voegden zes extra woningen toe op de zolderverdieping. We verplaatsten de bergingen op zolder naar de ruime tuinen achter de woningen. We zoeken voor elk pand de beste oplossing. Zo  zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen, in een woning van goede kwaliteit en in een prettige buurt.