Het Hamerkwartier

  • Soort project: Sloop-nieuwbouw
  • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam Noord
  • Start bouw / oplevering: Gefaseerd / Gefaseerd
  • Projectfase Start voorbereidingen

Hamerkwartier verandert van bedrijventerrein naar woon, - werk en leefgebied. Dit gebied in Amsterdam-Noord is nu vooral een plek voor bedrijven. Daar komt verandering in. In dit spannende deel van de stad wordt straks flink gebouwd: 6700 woningen en er komt ruimte voor werken, voorzieningen en ontspanning.

Wij hebben bezit in dit deel van de stad: het voormalig Storkterrein. Daarnaast hebben we er veel belang bij dat dit gebied goed ontwikkelt tot een fijne plek. We hebben namelijk veel huurwoningen in de omliggende buurten Vogelbuurt/IJplein. We zien kansen om de deze buurten aan elkaar te verbinden. Zo geven we handen en voeten aan de Ongedeelde Wijk.

Onze bijdrage

Wij bouwen hier straks ruim 400 huurwoningen:

  • Ongeveer 200 sociale huurwoningen; 
  • Ongeveer 230 middensegment huurwoningen;

Kansen creëren

We bouwen voor een grote doelgroep en proberen kansen te creëren voor mensen om passend te wonen. Denk aan Doorstromers:

  • Ouderen die willen verhuizen naar een toegankelijke woning;
  • Mensen die een stap op de woonladder willen maken en van een sociale huurwoning doorstromen naar een middensegment huurwoning; 
  • Huurders die een sociale huurwoning leeg achterlaten krijgen voorrang op onze middensegmenthuurwoningen.

We willen ook ruimte bieden aan bewoners met een bijzondere woonbehoefte. Zoals mensen die iets meer begeleiding nodig hebben in fysieke of mentale zin.

Aantrekkelijk wonen, werken en leven

We willen bereikbare voorzieningen. Ook voor mensen uit de omliggende buurten. Hier willen we voor zorgen. We onderzoeken hoe wij bijvoorbeeld de Kromhouthal een functie kunnen geven waar iedereen naar binnen kan lopen en kan genieten van dit stukje geschiedenis van Amsterdam-Noord.

Ook kijken we naar kansen voor opleiding en werkgelegenheid. Daarom onderzoeken we of we daar met toekomstige huurders/eigenaren (van bedrijven) afspraken over kunnen maken.

Samenwerking

In dit gebied werken we nauw samen met de gemeente, andere ontwikkelaars en de (maatschappelijk) ondernemers uit de omliggende buurten.  Daarnaast nemen we de wensen en behoeften van onze bewoners zoveel mogelijk mee in onze plannen. Samen zorgen we straks dat dit een buurt wordt waar iedereen zich prettig en welkom voelt. Woongeluk voor iedereen!

Planning

Start voorbereidingen bouw: medio 2022
Prognose oplevering: We leveren in verschillende fasen de woningen op. Vanaf 2024 verwachten we de eerste woningen op te leveren.

Vragen?

Neem contact met ons op via ons www.eigenhaard.nl/contactformulier