Fridtjof Nansenhof

 • Soort project: Sloop-nieuwbouw
 • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam West
 • Start bouw / oplevering: 2018 / 2019

We slopen de boven- en benedenwoningen aan het Fridtjof Nansenhof in Amsterdam-West. Hiervoor in de plaats bouwen we energiezuinige woningen, in vier bouwblokken in een groene omgeving. Deze sloop/nieuwbouw maakt onderdeel uit van de totale vernieuwing van de Robert Scottbuurt.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het plan voor de nieuwbouw is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Nieuwe impuls voor de wijk. 
 • Nieuwbouw dient als buffer voor het geluid van de Jan van Galenstraat.
 • Verbeteren van de uitstraling van de betonnen wand langs de Jan van Galenstraat.
 • Vergroten van de veiligheid door herinrichting van de openbare buitenruimte.

De bestaande kwaliteiten van de buurt, zoals het groen, de open structuur en de doorzichten naar de Josephkerk, blijven behouden. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp hebben we een nieuw bestemmingsplan voor de buurt gemaakt.

Sociaal plan en peildatum

Samen met de bewoners stellen we een sociaal plan op. In dit plan staan de maatregelen en verplichtingen van Eigen Haard voor de herhuisvesting van de bewoners van de te slopen woningen. Nadat er de peildatum is vastgesteld, worden de bewoners die hun woning moeten verlaten stadsvernieuwingsurgent. Met deze urgentie krijgen zij voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning in Amsterdam.

Planning

 • 2017-2018: Ontwerpfase
 • Najaar 2017: Peildatum/start herhuisvesting
 • 2017-2018: Herhuisvesting
 • Eind 2018: Sloop huidige woningen
 • Begin 2019: Start nieuwbouw
 • Medio 2020: Oplevering nieuwbouw

Nieuwsbrief

Chat met ons