Fridtjof Nansenhof

 • Soort project: Sloop-nieuwbouw
 • Plaats/Stadsdeel: Amsterdam West
 • Start bouw / oplevering: 2020 / 2022
 • Aandeel Eigen Haard: 100

We slopen de boven- en benedenwoningen aan het Fridtjof Nansenhof in Amsterdam-West. Hiervoor in de plaats bouwen we energiezuinige woningen, in vier bouwblokken in een groene omgeving. Deze sloop/nieuwbouw maakt onderdeel uit van de totale vernieuwing van de Robert Scottbuurt.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het plan voor de nieuwbouw is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Nieuwe impuls voor de wijk. 
 • Nieuwbouw dient als buffer voor het geluid van de Jan van Galenstraat.
 • Verbeteren van de uitstraling van de betonnen wand langs de Jan van Galenstraat.
 • Vergroten van de veiligheid door herinrichting van de openbare buitenruimte.

Het groen, de open structuur en de doorzichten naar de Josephkerk, blijven behouden. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp hebben we een nieuw bestemmingsplan voor de buurt gemaakt.

Sociaal plan en tijdelijke verhuur

Samen met de bewoners is een sociaal plan opgesteld. In dit plan staan de maatregelen en verplichtingen van Eigen Haard voor de herhuisvesting van de bewoners van de te slopen woningen. De herhuisvesting heeft voor de meeste bewoners inmiddels plaats gevonden. de vrijgekomen woningen hebben we tijdelijk verhuurd. 

Planning

 • 2017-2019: Herhuisvesting
 • Eind 2020: Sloop huidige woningen
 • Begin 2021: Start nieuwbouw
 • Medio 2022: Oplevering nieuwbouw

Nieuwsbrief