Regels voor Tijdelijke verhuur

Bij sloop- en renovatieprojecten vertrekken sommige huurders al lange tijd voordat de sloop of renovatie start De leegkomende woningen kunnen wij dan tijdelijk verhuren. Zo voorkomen we dat woningen lang leeg staan of gekraakt worden.

Wanneer tijdelijk verhuren?

Om een vergunning te krijgen voor het tijdelijk verhuren van woningen, moeten de toekomstplannen duidelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer de sloop- of renovatie van start gaat. Als bekend is wanneer we beginnen met de werkzaamheden krijgen zittende huurders de status van stadsvernieuwing kandidaat zodat zij een andere woning kunnen zoeken. 

Hoe lang kan ik in de woning blijven?

U kunt minimaal zes maanden en maximaal zeven jaar blijven. Na zeven jaar, of wanneer de werkzaamheden van start gaan, beëindigen wij de tijdelijke huurovereenkomst. Wij doen dit drie maanden van te voren

Toewijzing

Bij tijdelijke verhuur zijn de volgende regels van toepassing:

  • Wij bepalen aan wie wij de woningen verhuren.
  • Huishoudens met kinderen zijn uitgesloten.
  • Bij vertrek heeft de huurder geen recht op een verhuisvergoeding of andere woning.
  • U voldoet aan de maximum inkomenseis. Op de site van de Rijksoverheid zie je welk maximum inkomen op dit moment geldt. 

Gebruiksovereenkomst

Naast een tijdelijk huurcontract hebben we de mogelijkheid woningen te verhuren met een gebruiksovereenkomst. Hierbij berekenen wij géén huur maar brengen we alleen servicekosten in rekening. We zetten een gebruikersovereenkomst in als de toekomstplannen nog niet precies duidelijk zijn. Zodra de toekomstplannen duidelijk zijn, kunnen we de woningen alsnog tijdelijk verhuren.

Zelf regelen

Huurt u een tijdelijke woning? Dan moet u het volgende zelf regelen:

  • Inschrijving bij de gemeente op het nieuwe adres.
  • Aanvraag van gas en elektra.
  • Aanmelden bij Waternet (alleen als er watermeter in de woning zit)
  • Telefoon-, internet- en kabelaansluiting.

Klik hier om terug te gaan naar Registreren Tijdelijke verhuurAlles over sociale huur

Wilt u meer weten over sociale huur, het aanbiedingsproces of voorrangsregels?