Nieuw woningwaarderingsstelsel

Sinds 1 oktober 2015 geldt het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS). Hierdoor verandert de berekening van uw huurprijs. Voor sommige huurders betekent dit een verlaging van de huur.

Woningwaardering, punten en huur

Elke woning heeft een woningwaardering die is uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de maximale huurprijs. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs.

Wat verandert er?

In het nieuwe stelsel vervallen de huidige punten voor woningtype, woonomgeving, schaarstepunten (Donnerpunten) en aftrekpunten voor hinderlijke situaties. Daarvoor in de plaats komen punten die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast en geeft deze door aan Eigen Haard.

Hoe worden de punten berekend?

Wilt u weten hoe de nieuwe puntenberekening werkt? Kijk dan op de website van het ministerie van BZK.

Hoe weet ik of mijn huurprijs wordt verlaagd?

Voor de meeste huurders verandert er niets. Als het nieuwe woningwaarderingsstelsel wel gevolgen heeft voor uw huur, ontvangt u van ons een brief. Hierin staat de oude en de nieuwe puntentelling voor uw woning en uw oude en nieuwe (lagere) huurprijs.

Per wanneer gaat de nieuwe huurprijs in?

De huurverlaging gaat in vanaf 1 oktober 2015. Heeft u ons gemachtigd om de huur automatisch af te schrijven of betaalt u met acceptgiro, dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag voor u aan. Maakt u de huur zelf over, dan moet u zelf uw overschrijving aanpassen.

Ontvangt u huurtoeslag?

Wij informeren de Belastingdienst over de nieuwe huurprijs. Zij berekenen daarmee uw huurtoeslag en passen die eventueel aan.

Vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hier. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail dan naar info@eigenhaard.nl. U kunt uw vraag ook direct voorleggen aan een van onze medewerkers via de chatbutton rechtsonder in uw beeld.