Betaalbaar wonen

Passend huren en wonen

 
“Een woning moet passen bij de huurder en het inkomen.”

Wij willen dat onze woningen goed passen bij onze huurders en het inkomen. Woningen met de laagste huren gaan naar mensen met de laagste inkomens. Ook in 2018 hebben wij passend toegewezen. We kijken naar de hoogte van de huur, de inkomensgrens huurtoeslag, de grootte van het huishouden, het inkomen en de leeftijd. Minstens 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag krijgt een woning onder de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zo zorgen we ervoor dat mensen een woning huren die bij het gezin en het inkomen past. 

Wat past 

Onderstaande tabel geeft weer welke huur past bij huurders met recht op huurtoeslag.

Huurder Inkomensgrens
Huurtoeslag
Huur tot
€ 597,30
Huur tot
€ 640,14 
Huur tot
€ 710,68  
 1 persoon  € 22.400  Past  Past niet  Past niet
 2 personen  € 30.400  Past  Past niet  Past niet
 1 persoon 65+ €  22.375  Past  Past niet  Past niet
 3 of meer personen  € 30.400  Past  Past  Past niet

 

Het resultaat

Huur  Toegewezen
Tot € 597,30 1.987
Van € 597,31 tot € 640,14  198
 Van € 640,15 tot € 710,68  237
 Vanaf € 710,69  512

 

Woonlastenakkoord

De gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam hebben twee jaar geleden een woonlastenakkoord afgesloten. De gemeente komt Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur drie jaar tegemoet. Vanaf 2019 dragen de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur, of bieden ze een alternatief voor betaalbare huisvesting (verhuisregeling). Vanaf augustus 2017 kregen ruim 1.400 huurders, die langdurig een laag inkomen en in verhouding hoge huur hebben, tijdelijk een tegemoetkoming van de gemeente. De korting bedroeg in 2018 - afhankelijk van de hoogte van de huur en huishoudsamenstellingen - gemiddeld € 52,00 per maand.