Betaalbaar wonen

Doorstromen

 
“We zorgen ervoor dat de woning overeenkomt bij de gezinssamenstelling en levensfase van onze huurder. En past dit niet meer? Dan vinden wij het niet meer dan logisch om in actie te komen. ”

Wij denken dat meer dynamiek in de woningmarkt een oplossing is. Op een aantal manieren proberen wij beweging te creëren. Wij willen dat sociale huurwoningen terecht komen bij mensen die dat het hardst nodig hebben. Daarom motiveren wij huurders naar alternatieven te kijken.

Doorstromen

Een groot deel van de huurders van een sociale huurwoning heeft een hoger inkomen dan de inkomensgrens. Wij bieden deze huurders de mogelijkheid om  door te stromen naar een meer passende woning, of dit nu een huurwoning in het middensegment of een koopwoning is. Want voor elke huurder die wij kunnen motiveren te verhuizen, komt er een sociale huurwoning vrij. Wij proberen deze huurders te bewegen hun sociale huurwoning achter te laten en te kiezen voor een betaalbare huurwoning in het middensegment.

Maar liefst 79 % van onze middensegment huurwoningen verhuurden wij in 2018 aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten.Wonen in en rondom Amsterdam is duur. Dit geldt ook voor de groep die net teveel verdient om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Daarom proberen wij de kansen voor deze groep te vergroten. Door onze koop- en huurwoningen in het middensegment betaalbaar aan te bieden. We geven mensen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang op onze middensegment huurwoningen zowel in bestaande- als in nieuwbouw
Maar liefst 79 % van onze middensegment huurwoningen verhuurden wij in 2018 aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten. In de nieuwbouw is dit percentage gestegen naar ruim 50%

Woningruil

Door te ruilen van woning kunnen huurders - zonder wachtlijst - op zoek naar een woning die beter bij ze past. In 2018 konden 89 van onze huurders verhuizen door hun woning te ruilen. En dat faciliteren we graag. Daarom zorgden we ervoor dat ruilen makkelijker werd. Daarnaast werkten we mee aan de huisje huisje app . De bekendheid van de woningruil-app nam geleidelijk toe. Ongeveer twee derde van de Eigen Haard woningruilkandidaten kent de HuisjeHuisje app. Een groot deel heeft de app gebruikt. Helaas is een grote groep gebruikers tijdens het proces alsnog overgestapt naar een vertrouwd woningruilplatform. Middels een enquête onder alle In 2018 konden 89 van onze huurders verhuizen door hun woning te ruilen.Eigen Haard woningruilkandidaten hebben we in 2018 geanalyseerd welke verbeteringen in de app nodig zijn, om woningruilkandidaten binnen de HuisjeHuisje app beter te faciliteren. In 2018 hebben we zes woningruilen via de HuisjeHuisje app succesvol afgesloten.

Van Groot naar Beter

In 2018 verruilden 26 huurders hun te grote woning voor een woning die beter bij hen past. Bijvoorbeeld mevrouw Staats, die na 45 jaar naar een betere woning in Osdorp verhuisde. Grote woningen zijn voor grote gezinnen. En als het gezin verandert - bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan - kunnen onze huurders gebruik maken van onze regeling 'van groot naar beter'. Zo kunnen ze hun te grote woning verruilen voor een beter passende woning. Waar ze dan ook voorrang op krijgen. 

Dit heeft ook als voordeel dat zij in een beter passende woning vaak langer thuis blijven wonen naarmate ze ouder worden. In Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn bestaat de regeling al langer. In de gemeente Ouder Amstel sinds 2016. We brengen 'van groot naar beter' steeds meer onder de aandacht van onze huurders. En we vereenvoudigden het proces, zodat het voor onze huurders makkelijker te regelen is. En hier gaan we mee door.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om passend wonen verder te stimuleren. In 2018 bedachten we hiervoor een pilot waarbij we zeer grote woningen anders toewijzen in combinatie met een gezinscontract. Heel grote gezinnen krijgen extra voorrang, maar verhuizen als hun gezin kleiner is geworden. In 2019 voeren we deze pilot uit in een nieuwbouwproject en evalueren we de effecten ervan.

Voor jongeren

We zoeken de oplossing ook in nieuwe contractvormen. Zo kunnen jongeren bij ons tijdelijk een woning huren. Een deel van onze woningen is hier speciaal voor bestemd. Zo krijgen jongeren - tot 28 jaar - de kans tijdelijk van ons te huren en zo een start te maken. In die vijf jaar kan veel gebeuren. De inschrijfduur voor een sociale huurwoning loopt door. Het inkomen kan groeien, zodat andere woningen binnen bereik komen. Of in de tussentijd worden andere keuzes gemaakt in jonge levens. Doorgaans vinden jongeren op tijd een andere woning en komt de jongerenwoning weer beschikbaar. Grote woningen in het middensegment worden vanaf 2018 zoveel mogelijk verhuurd aan gezinnen.

Grote woningen voor gezinnen

Grote woningen in het middensegment worden vanaf 2018 zoveel mogelijk verhuurd aan gezinnen. Daarnaast zorgen wij ten opzichte van 2017 voor 10% extra aanbod van grote sociale huurwoningen in Amsterdam. Wij doen dat door voorrang te verlenen aan doorstromers die een grote sociale huurwoning achterlaten in Amsterdam. Het gaat om woningen van minimaal 60 m2 en 4 of meer kamers.