Wij verhuren

Sociale huurwoningen

 
“We stimuleren de doorstroming, zodat het verloop groter wordt en er meer mensen een kans krijgen op een woning. Wij maakten dit jaar 2.422 nieuwe huurders blij met een sociale huurwoning. ”

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. De wachttijd op een woning is daardoor hoog. We stimuleren de doorstroming, zodat het verloop groter wordt en er meer mensen een kans krijgen op een woning. Wij maakten dit jaar 2.422 nieuwe huurders blij met een sociale huurwoning. 

De wachttijd verschilt per gemeente

Er is een flinke woon- of inschrijfduur nodig om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Nadat de wachttijd jarenlang is gestegen, is er in 2018 sprake van stabilisatie. De gemiddelde wachttijd voor starters blijft in 2018 op een recordhoogte van bijna twaalf jaar. Mensen die willen verhuizen naar een andere sociale huurwoning wachten in 2018, net als in 2017, maar liefst bijna 21 jaar. De wachttijd van onze huurders is vergelijkbaar met die van huurders bij andere corporaties in ons werkgebied

Verloop

In onze regio blijft men over het algemeen lang in hetzelfde huis wonen. Dit zie je terug in het aantal mensen die de huur opzeggen. De mutatiegraad geeft het percentage huuropzeggingen aan. 

  2018  2017 
 Aantal opzeggingen 2.827 2.994
 Mutatiegraad 5,5%   5,8%

 

Leegstand

Wanneer er voor een woning geen huur binnenkomt, dan noemen we dat leegstandsderving. Leegstand heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld de periode waarin een woning leeg staat wanneer een huurder vertrekt en de nieuwe huurder de woning betrekt. Maar ook bij onderhoud, renovatie of sloop. Leegstandsderving wordt gemeten in het percentage niet inbare huur. We hebben een aantal jaren flink gestuurd om de leegstand zo laag mogelijk te krijgen. En dat is in de cijfers terug te zien. De laatste jaren is de leegstand stabiel. Het percentage leegstand was voor sociale huurwoningen 1,1%.