Wij verhuren

Parkeren

 
“Er werden in 2018 ruim 800 nieuwe huurcontracten voor parkeerplaatsen getekend.”

We verhuren verschillende typen parkeereenheden:

  • Buiten parkeerplaatsen op maaiveld met een parkeerbeugel.
  • Binnen parkeerplaatsen in parkeergarages.
  • Garageboxen welke tevens gebruikt kunnen worden voor opslag. Dit zijn zogeheten multifunctionele parkeerruimtes.

Er werden in 2018 ruim 800 nieuwe huurcontracten getekend.

De markt

Waar - nu nog - gratis op straat geparkeerd kan worden ligt een uitdaging. Hier verleiden we potentiële huurders door nieuwe producten aan te bieden, zoals elektrische oplaadpunten. We zetten in op social media en experimenteren met nieuwe reclamevormen op locatie en vinden hierdoor dan ook steeds meer nieuwe huurders. Ook vragen we aan huurders wat de reden van een huuropzegging is, zodat we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de wensen.

Digitale wachtlijst

Potentiele huurders kunnen zich aanmelden voor de digitale wachtlijst op onze website. Zij kunnen via het parkeerprofiel op de website zelf hun positie terugvinden. Ook krijgen ze via het parkeerprofiel een bericht wanneer wij een parkeereenheid beschikbaar hebben. De invoering van de digitale wachtlijst draagt bij aan de klanttevredenheid.

Duurzaamheid

We plaatsen steeds meer elektrische oplaadpunten en voorzien parkeergarages van energiezuinige installaties. Zo verbeteren we ons product en leveren we een bijdrage aan een schoner milieu. We hebben een duurzaamheidscheck gedaan in alle parkeergarages. De komende jaren gaan we investeren in onze parkeergarages. Tegelijkertijd kijken we naar de optimalisatie van het verlichtingsplan, zodat de veiligheid toeneemt.  

De cijfers

In 2018 nam de huuromzet toe en de huurderving af. Het aantal parkeerplaatsen nam licht af door de verkoop van complexen waar ook parkeerplaatsen bij aanwezig waren. In 2019 verwachten we een verdere daling van de huurderving en toename van de huuromzet. 

2018  2017
Aantal parkeerplaatsen, garages en bergingen 5.396 5.429
Huuromzet €  4,5 miljoen € 4,3 miljoen
Huurderving 9,1% 10,8%